«Ανάσα» παίρνει η Avramar καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, έχουν επιλυθεί όλες οι εκκρεμότητες και βαίνει προς ολοκλήρωση η διαδικασία ενδιάμεσης χρηματοδότησης της εταιρείας από τις πιστώτριες τράπεζες. Η συμφωνία προβλέπει ενδιάμεση χρηματοδότηση της Avramar στα επίπεδα των 20 εκατ.ευρώ με ενεχυρίαση των μετοχών της. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί μέσω κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ή/και δάνειο κεφαλαίου κίνησης μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Όλες οι μετοχές των ελληνικών εταιρειών του ομίλου Avramar θα ενεχυριαστούν υπέρ των τραπεζών.

Ο στόχος που είχε τεθεί ήταν μέχρι το τέλος του μήνα να τελειώνει το θέμα, καθώς υπήρχαν κωλυσιεργίες από την πλευρά της Amerra Capital. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε τελεσίγραφο για την ολοκλήρωση των διεργασιών και υπό το πρίσμα αυτό «κλείδωσε» το term sheet που μεταξύ άλλων φέρνει στο προσκήνιο και τη Deloitte ως σύμβουλο των τραπεζών και, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που μένει να επιβεβαιωθούν, αλλαγή προσώπων στο μάνατζμεντ.

Τράπεζες και σύμβουλος έχουν ήδη προσεγγίσει κεφάλαια με πρόθεση την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία και υπήρξαν επαφές με funds από την Ισπανία, όπως έχει αναφέρει το newmoney, ενώ η αναζήτηση και οι προσεγγίσεις από πιθανούς ενδιαφερόμενους συνεχίζεται. Στην αγορά έχει ακουστεί και περί ενδιαφέροντος από εγχώριους παίκτες, μεταξύ άλλων της ΒΙΟΜΑΡ και κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Το μείζον θέμα είναι βέβαια το εύρος του κουρέματος που απαιτούν οι υποψήφιοι επενδυτές, το πως θα αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας που πλησίασαν τα 500 εκατ.ευρώ το 2022 και θεωρείται βέβαιο πως έχουν αυξηθεί επικίνδυνα το 2023, αλλά και τα χρωστούμενα προς τους προμηθευτές που χτύπησαν «κόκκινο».

Ζημιές, αρνητικές ροές και υποχρεώσεις 494 εκατ.

Η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων για το 2022 έφερε το προσκήνιο την έκταση των ζημιογόνων επιδόσεων και των υποχρεώσεων του ομίλου Avramar που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών μεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, του Νηρέα, της Σελόντα και Ανδρομέδα.

Ο Όμιλος κατά το 2022 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 54,3 εκατ., λόγω ανεπάρκειας σε κεφαλαίο κίνησης, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις συμβατικές υποχρεώσεις των δανειακών συμβάσεων του, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί μικρότερο από το μισό του μετοχικού της κεφαλαίου, εμφάνισε ζημιές προ φόρων 16,6 εκατ.ευρώ (από ζημιές 5,6 εκατ.ευρώ το 2021) και μετά από φόρους 29 εκατ.ευρώ (από 5,5 εκατ.ευρώ). Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στο τέλος του 2022 ανήλθαν σε 307 εκατ.ευρώ ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις στα 494 εκατ.ευρώ, με τις οφειλές σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 186 εκατ.ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών στον όμιλο για το 2022 ανήλθε στα 399,3 εκατ., έναντι 184,11 εκατ. της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 117% που οφείλεται στο γεγονός ότι στα έσοδα της χρήσης έχουν ενσωματωθεί οι πωλήσεις της πρώην ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ καθώς και τα έσοδα της θυγατρικής εταιρείας AVRAMAR Εμπορική.

Σημειωτέον πως η διοίκηση κάνει λόγο περί μείωσης των πωλήσεων το 2023 καθώς, όπως σημειώνει, οι δύσκολες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες το 2023 και ο υψηλός πληθωρισμός των τροφίμων επηρέασαν αρνητικά το κόστος παραγωγής και την κατανάλωση ψαριών στις ευρωπαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του όγκου και των εσόδων το 2023.

Το γεγονός αυτό, τονίζεται στην έκθεση διαχείρισης, επηρέασε αρνητικά την ταμειακή κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου μειώνοντας τη ρευστότητά τους. Ως εκ τούτου, εντός του 2023, η διοίκηση αναπροσάρμοσε τις παραδοχές τιμολόγησης και αναθεώρησε την στρατηγική της καταλήγοντας σε ένα νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση της αγοράς και επικεντρώνοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες ενέργειες που ακολούθησε η διοίκηση εντός του 2023, η εταιρεία παρουσίασε σημαντική μείωση των λειτουργικών της ταμειακών ροών επηρεάζοντας αρνητικά στη ρευστότητά της. Οι κύριοι συντελεστές που οδήγησαν στα παραπάνω είναι οι εξής: (α) Ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Τουρκία που της απέφερε αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 7%, γεγονός το οποίο συνδυάστηκε με ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης των ψαριών από Έλληνες παραγωγούς κατά 14% το 2023 έναντι των αντιστοίχων πωλήσεων στο 2022 (β) Οι υψηλές τιμές πώλησης που παρουσιάζουν τα ελληνικά ψάρια έναντι των τουρκικών. Με βάση το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο, η εταιρεία εντός του 2023 προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προφίλ του ιχθυοπληθυσμού, με πώληση πλεονάζουσας βιομάζας (excess biomass) 1.658 τόνων, με ζημία 5,9 εκατ. και θανάτωση (culling) 1.411 τόνων αποθέματος με ζημία 9,5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

«Βαρόμετρο» το 10ετές: Ερχεται πολύ «χρήμα» μετά την επενδυτική βαθμίδα

Οι ευρωεκλογές και οι «ανοιχτές κουβέντες» της Κεντροαριστερός, οι σταρς και οι τηλεστάρς (πιο χαμηλά, πιο χαμηλά…) πωλείται η Μινέρβα, οι Γούρνες και η Ελαφόνησος

Τι φέρνει το mega deal της Fourlis με την ΙΚΕΑ για το διεθνές Κέντρο Διανομής της πολυεθνικής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ