Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ: Μπαίνει στο Χρηματιστήριο και επενδύει σε δύο νέα ξενοδοχεία

  • Στεφανία Σούκη


Στα 16,68 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα κεφάλαια που θα αντλήσει εν όψει της εισαγωγής στο Χ.Α - Επένδυση για δύο νέα ξενοδοχεία 5* σε Αθήνα και Μονεμβασιά

Στις δύο νέες σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο Κουκάκι στο κέντρο της Αθήνας και στη Μονεμβασιά θα διατεθούν τα κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την είσοδο της Μπλε Κέδρος στο ΧΑ μετά και το «πράσινο φώς» που έλαβε από τις εποπτικές αρχές.

Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης, το σύνολο των καθαρών εσόδων, ήτοι μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού 0,95 εκατ. ευρώ περίπου, με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε 2,45 ευρώ ανά νέα μετοχή, θα ανέρχεται έως το ποσό των 16,68 εκατ. ευρώ. Η χρήση των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με την από 20.04.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει 15 εκατ. από τα κεφάλαια που θα αντλήσει ως εξής:

  • 8 εκατ. ευρώ για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 117 δωματίων σε ιδιόκτητο κτίριο σταθμού αυτοκινήτων με κηρυγμένες διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων καθώς και
  • 7 εκατ. για την ανέγερση τουριστικής μονάδας σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση περίπου 18 στρεμμάτων στον οικισμό Ξιφιά της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας. Τα υπόλοιπα κεφάλαια που μετά από την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης (€0,95εκ.) θα ανέλθουν σε 1,68 εκατ. ευρώ  και  θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Όσον αφορά το πρώτο ξενοδοχείο πρόκειται για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 117 δωματίων σε ιδιόκτητο κτίριο σταθμού αυτοκινήτων με κηρυγμένες διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικότερα, εντός του 2022 αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι καθαιρέσεις που προβλέπονται και θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του νέου στατικού συστήματος. Κατά το έτος 2023 εκτιμάται η ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου και η έναρξη και ολοκλήρωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Σχετικά με το έτερο ξενοδοχείο στη Μονεμβασιά, πρόκειται για την ανέγερση τουριστικής μονάδας 59 κατοικιών και ενός ξενοδοχείου 5* σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση 17,6 στρεμμάτων στον οικισμό Ξιφιά της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας. Εντός του 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση της αδειοδότησης του. Στα έτη 2023 και 2024 αναμένεται η έναρξη της κατασκευής του στατικού φορέα του έργου.

Πάντως, για την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων, θα απαιτηθούν επιπλέον κεφάλαια (ο προϋπολογισμός των έργων είναι 10 εκατ. για το ξενοδοχείο στην Φαλήρου και Δημητρακοπούλου και 20 εκατ. ευρώ) και θα χρηματοδοτηθούν είτε με ίδια κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων του ομίλου εκμισθώνεται σε τρεις μισθωτές, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και συνδεδεμένα μέρη με την εταιρεία, ήτοι την οικογένεια Ευμορφίδη, γεγονός που δημιουργεί εξάρτηση του ομίλου από τους εν λόγω μισθωτές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην ξενοδοχειακή δραστηριότητα και το γνωστό 5άστερο κάτω από την Ακρόπολη που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα στο πρόσφατο παρελθόν λόγω θέσης και… θέας: «Οι επενδύσεις της εταιρείας σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία από μισθωτές ενέχουν σημαντικούς κινδύνους καθώς επηρεάζονται άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, ενώ επίσης και η λειτουργία των ξενοδοχείων συνεπάγεται προηγούμενη αδειοδότηση και συνεχή συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο που τα διέπει, η οποία δεν βρίσκεται στον έλεγχο της εταιρείας.

Η νομική αβεβαιότητα ως προς τις άδειες δόμησης του ξενοδοχείου της εταιρείας επί της οδού Φαλήρου 5 και παρόδου Συγγρού 34 στην Αθήνα και ως προς το καθεστώς των όρων δόμησης στην περιοχή όπου κείται η ιδιοκτησία δύναται να οδηγήσει στον ουσιώδη περιορισμό της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου που λειτουργεί σήμερα στο εν λόγω ακίνητο και σε αυτήν ακόμη τη διακοπή της λειτουργίας του ξενοδοχείου και συνακόλουθα σε μείωση του μισθώματος που λαμβάνει η εταιρεία ή και σε καταγγελία της μίσθωσης του κτιρίου και άρα να επιδράσει αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της εταιρείας».

Συγκεκριμένα, οι άδειες δόμησης του κτιρίου και το καθεστώς των όρων δόμησης του ακινήτου αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής και διοικητικής αμφισβήτησης και εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα σε εξέλιξη εκκρεμείς δικαστικές και διοικητικές ενέργειες που δημιουργούν νομική αβεβαιότητα. Το κτίριο είναι αποπερατωμένο και λειτουργεί ως ξενοδοχείο από το έτος 2019, αναφέρεται.

Βασικοί μέτοχοι της ΑΕΕΑΠ είναι η οικογένεια Ευμορφίδη, οι Παύλος και Μιχαήλ Ευμορφίδης, οι οποίοι μετά τη δημόσια προσφορά θα έχουν ποσοστό συμμετοχής από 37,5%, με το υπόλοιπο 25% να είναι στο επενδυτικό κοινό.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας

H Mπλέ Κέδρος επηρεάστηκε, όπως και συνολικά ο τομέας των ακινήτων, στη διάρκεια της διετίας 2020- 2021 λόγω της πανδημίας. Ο όμιλος εισέπραξε για τον λόγο αυτό κρατική αποζημίωση ποσού 1,263 εκατ. ευρώ μέσα στο 2021 ενώ εκκρεμεί ποσό προς είσπραξη περίπου 231.000 ευρώ. Η εταιρεία επίσης έλαβε επιδότηση τόκων ποσού 40.163 ευρώ για το 2020 και 19.510 ευρώ για το 2021. Ο όμιλος έλαβε ενίσχυση με την μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνολικού ύψους 1,066. εκατ. ευρώ.

Για τη χρήση 2020, η επίδραση των κρατικών μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19, που αφορούσαν υποχρεωτικές εκπτώσεις επί των μηνιαίων μισθωμάτων των εν λόγω επιχειρήσεων, ανήλθε σε μείωση των εσόδων από μισθώματα κατά ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρήση 2021, η εν λόγω μείωση ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ, η οποία μετά τις κρατικές αποζημιώσεις διαμορφώθηκε τελικά σε 505.187 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας επηρεάστηκαν δυσμενώς τόσο το 2020 όσο και το 2021, για λόγους τους οποίους η ίδια δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει και επηρεάσει.

Στο ενημερωτικό γίνεται αναφορά στο δυσμενές κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αύξηση του κόστους ενέργειας και την παγκόσμια έλλειψη βασικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ο πληθωρισμός, που ήδη καταγράφει σημαντική άνοδο, αναμένεται να συνεχίσει την ίδια πορεία με άμεση και δυσμενή επίπτωση στα επιτόκια, άρα και στο κόστος δανεισμού.

Τυχόν σημαντικές αρνητικές μεταβολές δύνανται να έχουν αντίστοιχα αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στις λειτουργικές ταμειακές ροές, στις εύλογες αξίες των ακινήτων και στην καθαρή θέση της εταιρείας. Τα επενδυτικά ακίνητα του ομίλου (μισθωμένα και μη), τα οποία βρίσκονται στον νομό Αττικής αναλογούν στο 91,21% της συνολικής αξίας αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων με ημερομηνία 31.12.2021. Επιπλέον, η πλειονότητα των μισθωμένων επενδυτικών ακινήτων είναι εμπορικά καταστήματα και τουριστικά ακίνητα.

Επομένως, οι αποδόσεις της εταιρείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες στην αγορά ακινήτων της Αττικής και της συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων και το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελούνταν από 23 κτίρια και 10 γήπεδα/οικόπεδα με αποτιμηθείσα αξία στα 100 εκατ. ευρώ. Η μικτή απόδοση του χαρτοφυλακίου (ήτοι ο λόγος του συνόλου των ετησιοποιημένων μισθωμάτων ως προς την εκτιμηθείσα αξία του χαρτοφυλακίου του ομίλου) την 31.12.2021 ανέρχεται σε 5,85%, ενώ η διάρκεια της πλειοψηφίας των μισθωτικών συμβάσεων κυμαίνεται σε 12 έτη.

Διαβάστε ακόμη

Τουριστική «απόβαση» από τις ΗΠΑ: 500.000 Αμερικανοί στην Ελλάδα για διακοπές

«Πόλεμος» στο εσωτερικό της ΕΚΤ – Τι συμβαίνει με τους μισθούς των εργαζομένων (pics)

Τα σερβίτσια, o γιος του Ρότζερ Μουρ, τα τσιμέντα και η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας