Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ταμείου για τη στήριξη και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο λόγος για το Business Growth Fund, σκοπός του οποίου είναι η στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σκοπός είναι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 10ετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, αναφορικά με την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης» όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Για την επίτευξη του σκοπού ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund» το οποίο αναπτύσσει τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία:

α) «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)»

β) «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)»και

γ) «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)», εφεξής τα «Ταμεία» ή «Χρηματοδοτικά Εργαλεία», και έκαστο το «Ταμείο» ή «Χρηματοδοτικό Εργαλείο».

Ειδικότερα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Business Growth Fund» επιτυγχάνεται:

(α) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα Πράσινης Μετάβασης, καθώς μέσω των «Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος,

(β) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα ψηφιοποίησης, καθώς μέσω «Δανείων Ψηφιακής Αναβάθμισης» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/ δραστηριοτήτων τους ώστε να αυξήσουν τη παραγωγικότητά τους, το μέγεθός τους και να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας,

(γ) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των «Δανείων Ρευστότητας Επιχειρήσεων» τα οποία θα παρέχουν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να πετύχουν την ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού τους κύκλου, να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των αποτελεσμάτων της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Διαβάστε ακόμη:

Προειδοποιεί ο Ρουμπινί: «Ώρα Lehman» για την Ευρώπη η κρίση της Credit Suisse (tweet)

Πώς οι DJs απέκτησαν το δικό τους star-system – Αυτοί είναι οι πιο περιζήτητοι με αμοιβές μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ το πάρτι

Βουλιαγμένη όπως… Σεν Τροπέ – Εκτοξεύτηκαν οι τιμές για ακίνητα