στήριξη επιχειρήσεων

Δεν είναι τώρα η στιγμή να ξεκαθαρίσει το οικονομικό τοπίο από επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «μη ανταγωνιστικές» με το πρόσχημα ότι δεν φταίει η πανδημία, αλλά οι χρόνιες και προϋπάρχουσες στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας

Η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία είναι από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021