Στην πώληση έξι ακινήτων στην Ireon Realty έναντι 4,83 εκατ. ευρώ προχώρησε η Coral, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CORAL A.E.) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2023 απόφασης του Δ.Σ. της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την πώληση έξι ακινήτων ιδιοκτησίας της στην εταιρεία «IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (Αγοράστρια).

Η «IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», με ΑΦΜ 801964187 και Αρ. ΓΕΜΗ 167161701000 αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ABIN AKINHTA MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙREON INVESTMENTS LTD», που εδρεύει στην Κύπρο και αποτελεί 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», της οποίας ομοίως αποτελεί 100% θυγατρική και η CORAL Α.Ε.

Η εταιρεία «IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» δραστηριοποιείται στην αγορά, πώληση και διαχείριση ακινήτων και η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών των εταιρειών CORAL A.E. και IREON REALTY I MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η αξία της ως άνω συναλλαγής, που έλαβε χώρα στις 17.03.2023, ανέρχεται σε 4.830.000 Eυρώ.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Τι προβλέπει τώρα για την πορεία των αγορών – Πώς επιδρά η τραπεζική κριση

Το παρασκήνιο της διάσωσης της First Republic Bank: Η ιδέα της Γέλεν, το σχέδιο του Ντίμον και οι 11 τραπεζίτες

Fitch: Πώς αποτιμά τις τράπεζες στην Ασία μετά τις χρεοκοπίες στις ΗΠΑ