Επιχειρήσεις

(Upd) ΔΕΗ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο αειφορίας των €500 εκατ.

  • newsroom


Εκτιμώμενο επιτόκιο πέριξ του 4% - Θα είναι το πρώτο ομόλογο με «ρήτρα αειφορίας»

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ, ύψους 500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγει το 2026.

Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Πέμπτη με τις εκτιμήσεις να μιλούν για ένα επιτόκιο έκδοσης πέριξ του 4%.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα SLB’s, όπως αποκαλούνται στην διεθνή αγορά αποτελούν πράσινα ομόλογα, τα οποία όμως διαφέρουν από τα κλασικά green bonds καθώς παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες, όπως για παράδειγμα η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κ.α.

Για αυτό κάθε επιχείρηση με σταθερά μειούμενες εκπομπές CO2 σε βάθος ετών, ισοδυναμεί σε μικρότερο ρίσκο για τους επενδυτές, επομένως συγκριτικά με άλλες, αυτή μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους δανεισμού.

Τα έσοδα της έκδοσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Όπως αναφέρεται δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής.

«Κλειδί» στην απόφαση της επιχείρησης να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου τη δεδομένη στιγμή αποτελούν  πιστοληπτικές αξιολογήσεις που έχει λάβει προ διμήνου από τον οίκο Fitch («ΒΒ-» με σταθερό outlook) και την S&P («B»)

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Επιχείρησης:

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ στις 05 Μαρτίου 2021 σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59, και το άρθρο 74 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 14 του νόμου 3156/2003, η ΔΕΗ προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά (η «Προσφορά») ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026 (οι «Ομολογίες Βιωσιμότητας» ή οι «Ομολογίες»), με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.

Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €2,07 δισεκατομμυρίων στις 5 Μαρτίου 2021».

Διαβάστε ακόμη:

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης από αύριο – Τι ισχύει για αυτοαπασχολούμενους & ελεύθερους επαγγελματίες

Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις για τις αναστολές Μαρτίου

Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Όλα τα SOS για τα δικαιολογητικά (vid)

 

Απόρρητο Απόρρητο