Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. ζητούν οι Μπάκος – Καϋμενάκης

  • newsroom


Αιτούνται ανάκληση του ΔΣ, εκλογή νέας διοίκησης και διαχειριστικό έλεγχο 

Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελλάκτωρ ζητά η Greenhill Investments Limited, συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, κατόχου ποσοστού 16,95% στην εταιρεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το αίτημα των Μπάκου- Καϋμενάκη επιδόθηκε σήμερα με δικαστικό επιμελητή. Ως θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προτείνονται η ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη κατά την προηγούμενη Γ.Σ., η εκλογή νέου και η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τις τελευταίες 10 χρήσεις.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:15, επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή, απευθυνόμενο στην Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, αίτημα της GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, μετόχου της Εταιρείας, συμφερόντων κ.κ. Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, κατόχου ποσοστού 16,95% του μετοχικού της κεφαλαίου (και μέσω σχετικής συμφωνίας με την μέτοχο Pemanoaro Ltd, ελέγχει επιπλέον ποσοστό 8,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων / μη εκτελεστικών μελών)
3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν.4449/2017)
4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν.4449/2017)
5. Απόφαση για διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας (10 τελευταίων χρήσεων).

Η Εταιρεία θα κινηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, συγκαλώντας Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και θα ενημερώσει σχετικά και σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό».

Διαβάστε ακόμα:

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αυτές είναι οι 2 μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν το 2021

«Game of Thrones» στην ελληνική κρουαζιέρα – Σύγκρουση αρμοδιοτήτων υπ. Τουρισμού και Ναυτιλίας

Διαζευγμένη μητέρα θα γίνει εκατομμυριούχος μέσα σε μόλις 4 χρόνια – Πώς τα κατάφερε

Απόρρητο Απόρρητο