Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις: Στις 301 αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών

  • newsroom


Από τις 88 νέες εγγραφές οι 12 αφορούν επιχειρήσεις η ένταξη των οποίων έγινε άνευ αξιολόγησης, μέσω διαδικασίας fast track

Επιπλέον 88 επιχειρήσεων εντάχθηκαν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) και συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέρχεται σε 301.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριακής αποφασίστηκε η εγγραφή 88 επιπλέον επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Ν.Ε. ως εξής:

α) 12 επιχειρήσεων μέσω διαδικασίας fast track, δηλαδή άνευ αξιολόγησης, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και

β) 76 επιχειρήσεων μετά από την αξιολόγησή τους ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων. Δηλαδή της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, ο αριθμός των επιχειρήσεων των εγγεγραμμένων στο Ε.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται σε 301. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: -του ELEVATE GREECE (www.elevategreece.gov.gr) της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr).

Με άλλη απόφαση του γενικού γραμματέα γνωστοποιείται η απόφαση απόρριψης εγγραφής στο Ε.Μ.Ν.Ε. 89 επιχειρήσεων λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας ή / και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις υπέβαλλαν αιτήσεις εγγραφής στον κύκλο υποβολής αιτήσεων για το έτος 2020 και τον πρώτο κύκλο για το έτος 2021, οι οποίοι έκλεισαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 30η Μαρτίου 2021 αντίστοιχα και διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Διαβάστε ακόμα:

Το click away πρόσθεσε 40.000 POS στην αγορά – Μέχρι 10 ευρώ τέσσερις στις δέκα συναλλαγές

Πώς θα λειτουργήσουν φέτος τα τουριστικά καταλύματα – Στην τελική ευθεία τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Το Bitcoin απέκτησε αντίπαλο: Πάνω από τα 2.000 δολάρια το Ether

Απόρρητο Απόρρητο