Με στόχο την αναγέννηση 14 επιχειρηματικών πάρκων και τη δημιουργία υποδομών που μπορεί να τα συνοδεύει τις επόμενες δεκαετίες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η διοίκηση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ παρουσίασε το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο σε βιομηχανικές περιοχές από τη δεκαετία του ’70. Πρόκειται για ένα πλάνο συνολικού ύψους 50,4 εκατ. ευρώ, το οποίο περνάει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη σχετική δράση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κ. Θάνο Ψαθά, σήμερα θα κατατεθεί και ο σχετικός φάκελος με την αίτηση ένταξης του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου στις διατάξεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί έργα στις ΒΙ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα, Πάτρα, Μελιγαλά και Ηράκλειο, που θα προάγουν τις υπάρχουσες γερασμένες υποδομές και θα συντελέσουν στην ψηφιακή ανάπτυξή τους συμβάλλοντας στη συνολική εξοικονόμηση των πόρων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Οι δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έργα βελτίωσης οδών ύψους 7,9 εκατ. ευρώ σε 12 βιομηχανικές περιοχές, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε 6 ΒΙΠΕ, έργα ύδρευσης σε 13 ΒΙΠΕ και ψηφιακής ανάπτυξης σε 6 ΒΙ.ΠΕ, ενώ θα αναπτυχθούν υποδομές 1.000 στρεμμάτων στις βιομηχανικές περιοχές της Λάρισας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει με 25% ίδια κεφάλαια και 25% τραπεζικό δανεισμό, ενώ η τιμολόγηση στους πελάτες θα γίνει σταδιακά σε βάθος 20 ετών με μέγιστη ετήσια προσαύξηση χρεώσεων 20%, ενώ σήμερα χρεώνει το 85% των επιχειρήσεων με 100 ευρώ ανά τ.μ. για κοινόχρηστες δαπάνες.

Ο κ. Ψαθάς χαρακτήρισε χρονικά «ασφυκτικό» το πλαίσιο υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου (ολοκλήρωση έως το τέλος του 2025), ωστόσο διεκδικεί να καλυφθεί το 50% από τους πόρους του ΤΑΑ, ενώ η εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει το υπόλοιπο 50% εμπροσθοβαρώς με 25% ίδια κεφάλαια, και 25% δανεισμό. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ουσιαστικά θα καλύψει το ύψος της επένδυσης, ωστόσο, μέρος της θα αποδοθεί μέσω κοινοχρήστων (προσαύξηση 20%) στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις των ΒΙ.ΠΈ. αλλά σε βάθος απόσβεσης 20ετίας. Στο πλαίσιο αυτό, αν και η εταιρεία θα προκαταβάλει κεφάλαια για το εκσυγχρονισμό των ΒΙΠΕ που ελέγχει, θα διαθέσει στο τέλος του επενδυτικού κύκλου 8 εκατ.ευρώ, ενώ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις θα καταβάλλουν μέσω κοινοχρήστων τη συμμετοχή τους, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση συγκατάθεσης των ιδιοκτητών δικαιώματος επιφανείας εντός των Πάρκων (σ.σ. των εγκαταστημένων επιχειρήσεων), της θετικής αξιολόγηση από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων και εν τέλει από τις ευρωπαϊκές αρχές που αξιολογούν τα σχέδια υπαγωγής στο ΤΑΑ.

Η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιο της το 70% της βιομηχανικής γης της επικράτειας, που μεταφράζεται σε 51.000 στρέμματα σε 27 επιχειρηματικά πάρκα, ενώ το διαθέσιμο απόθεμα είναι 8.600 στρέμματα, που αναμένεται να εξαντληθούν σε 8 χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Ψαθά.

Υπενθυμίζεται πως ως φορέας η εταιρεία μετρά παρουσία 60 χρόνων υπό κρατικό έλεγχο, ωστόσο, στη σημερινή της μορφή (μετά από διάφορες φάσεις ιδιωτικοποίησης και εξυγίανσης) ελέγχεται κατά πλειοψηφία 64% από την Strix (νομική μορφή που ανήκει στο fund Blantyre, γνωστό από τη συμμετοχή του στο Ερρίκος Ντυνάν, Attica Group κ.α. μετά από σχετική συμφωνία με την Τρ. Πειραιώς). Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει ασφαλώς το Υπερταμείο με 35%, ενώ η Πειραιώς διατηρεί το 1%.

Η εταιρεία κατάφερε την τελευταία τριετία να καταστεί κερδοφόρος, μέσω εξορθολογισμού των εξόδων και ενεργότερης διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων της, και πλέον προετοιμάζεται για μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ταμειακά διαθέσιμα της τάξης των 62 εκατ.ευρώ. Σε δεύτερο χρόνο εκτιμάται ότι αυτά τα κεφάλαια – με τραπεζική ή επενδυτική μόχλευση- μπορούν να φέρουν επενδύσεις της τάξης των 300 εκατ.ευρώ

Σύμφωνα με τον κ. Ψαθά μετά και την ψήφιση του νόμου 4982/2022 και τα σχετικά κίνητρα που δόθηκαν, άνοιξε ο δρόμος για μια σειρά πρωτοβουλιών σε έναν τομέα επενδύσεων, που εξ αντικειμένου δεν προσελκύει δυναμικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς απαιτεί τουλάχιστον 20ετή κύκλο καταγραφής αποδόσεών.

Τα σημεία κλειδιά του νέου νόμου που θα εκμεταλλευτεί η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για να αυξήσει τις εκτάσεις οργανωμένων υποδοχέων είναι ο χρονικός ορίζοντας για την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων, η οποία δύναται να προχωρά εντός 18μηνου και θα προσθέσει βιομηχανική γη 3.700 στρεμμάτων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να παραχωρηθούν έναντι ανταλλάγματος εκτάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εντός των επιχειρηματικών πάρκων για 40 συν 20 έτη, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Διαβάστε ακόμη:

Cenergy Holdings (Bιοχάλκο): Μια ελληνική πολυεθνική που εξάγει σχεδόν το 70% της παραγωγής σωλήνων και καλωδίων

Χρήστος Τσόλκας: Προς μερικό… απογαλακτισμό η ΔΕΛΤΑ με εξαγορές και νέα προϊόντα

Γιάννος Κοντόπουλος (EXAE): Πότε θα επιστρέψει το ελληνικό Χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές