Με «προίκα» τα έσοδα ρεκόρ από μερίσματα που το 2023 ξεπέρασαν τα 160 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το Υπερταμείο υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γρηγόρη Δημητριάδη θα επιχειρήσει φέτος να ολοκληρώσει το τριετές σχέδιο μετασχηματισμού του σε Εθνικό Ταμείο Πλούτου. Κι αυτό, με βάση το στρατηγικό πλάνο που έχει καταρτίσει, θα ‘πατήσει’ κυρίως πάνω σε πέντε πρωτοβουλίες με σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Σε αυτές είναι:

  • το έργο αποτίμησης της αξίας των 16 θυγατρικών και συμμετοχών του, που σήμερα εκτείνονται σε έξι μεγάλους τομείς επενδυτικής δραστηριότητας (ενέργεια, real estate, διατροφή και εφοδιασμός, μεταφορές και υποδομές, τεχνολογία, ταχυδρομικές υπηρεσίες), με 25.000 εργαζόμενους συνολικά,
  • η υλοποίηση του έργου της αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου
  • η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε συνδυασμό με τις διαδικασίες αξιοποίησης και των υπολοίπων περιφερειακών αεροδρομίων.
  • το πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης της Διώρυγας της Κορίνθου, και
  • το πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης των Ελληνικών Αλυκών.

Στο μεταξύ αναμένεται να επιταχύνει και τις επενδύσεις του έπειτα απ’ τις πρώτες τοποθετήσεις που έκανε εντός του 2023. Η πρώτη αφορούσε την εξαγορά του μεριδίου περίπου 25% που κατείχε η Καλαμαράκης ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ ΑΕ στην Ελληνικές Αλυκές ΑΕ ενώ ακολούθησαν και τοποθετήσεις συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. Υπενθυμίζεται ότι το Υπερταμείο έχει δηλώσει πως θα επενδύσει συνολικά 51 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά με βάση το στρατηγικό σχέδιο 2022 -2024.

Τα αεροδρόμια

Σε ο,τι αφορά τις προτεραιότητες για το 2024, με βάση το ενημερωτικό δελτίο για την πρόοδο του στρατηγικού πλάνου που δημοσιεύθηκε χθες, ο διαγωνισμός για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα πρέπει να έχει κλείσει.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που κοινοποιήθηκε τον ερχόμενο μήνα το Υπερταμείο θα αποστειλει τη σύμβαση παραχώρησης στις 4 υποψήφιες κοινοπραξίες (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- GMR Airports Limited, ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ Α.Ε.-CORPORATION AMERICA AIRPORTS S.A, Egis Airport Operation-AKTOR CONCESSIONS SINGLE MEMBER S.A.- Aéroports de la Cote d’Azur, FRAPORT AG- DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.- ΠΗΛΕΑΣ Α.Ε.) Οι τελευταίες, ακολούθως, θα πρέπει ως το τέλος Ιουνίου να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Το Υπερταμείο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα πρέπει να επιλέξει τον ανάδοχο.

Στη συνέχεια το ΔΣ του Υπερταμείου θα κληθεί να εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ακολούθως θα χρειαστεί ένα εξάμηνο για να ολοκληρωθεί τυπικά, όπως και στο οικονομικό σκέλος, η παραχώρηση. Οπότε, με βάση το χρονοδιάγραμμα ο ιδιώτης θα πρέπει να αναλάβει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ως το τέλος του 1ου τριμήνου του 2025!

Όσον αφορά την υπόλοιπη ομάδα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, που λειτουργεί και διαχειρίζεται σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι διαδικασίες κινούνται με αργό ρυθμό. Έχουν επιλεγεί οι σύμβουλοι (χρηματοοικονομικού – EUROBANK, τεχνικού – «ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και νομικού – YLP & DVLaw) οι οποίοι θα πρέπει να εκτιμήσουν την κατάσταση και τις προοπτικές τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και η σχετική μελέτη που είχε κάνει η KANTOR. Μεταξύ της ομάδας των 22 αεροδρομίων είναι αυτά σε Αλεξανδρούπολη, Χίο, Πάρο, Νάξο, Σύρο, Γιάννενα, Λήμνο, Καστοριά, Κάρπαθο, Μήλο, Κύθηρα, Κάλυμνο, Λέρο κ.ά.

Το Real Estate project της Διώρυγας

Για τη Διώρυγα Κορίνθου, τον ερχόμενο Μάιο αναμένεται να δοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά και τα έργα αποκατάστασης που συνεχίζονται. Μάλιστα το Υπερταμείο εκπονεί σειρά μελετών για ολιστική ανάπτυξη της Διώρυγας και εκμετάλλευση του Real Estate που της ανήκει, ώστε να δημιουργηθούν νέες ροές εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό Το Υπερταμείο, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους PLANET και TRΙTON προχώρησε σε προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας (prefeasibility study) για την ανάπτυξη του Real Estate της Διώρυγας της Κορίνθου. Πρόκειται για ένα ολιστικό Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση της Διώρυγας, με διάφορες νέες επιχειρησιακές λειτουργίες. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν αντίστοιχες μελέτες σχετικά με τις δύο μαρίνες και την εκπλάτυνση και εκβάθυνση του καναλιού. Σημειωτέον πως στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας χωροθέτησης τουριστικού/ων λιμένα/ων.

Οι Ελληνικές Αλυκές

Χρονιά ορόσημο αναμένεται να είναι το 2024 για την «Ελληνικές Αλυκές», όπου μετά το ντιλ με την Καλαμαράκης ΑΒΕΕ – ΚΑΛΑΣ ΑΕ το Υπερταμείο κατέχει πλέον το 80%. Κι αυτό καθώς το τελευταίο αναμένεται να καταλήξει στο σχέδιο για το μετασχηματισμό της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται πως η εταιρεία παράγει σήμερα το 92% του ελληνικού αλατιού με τον όγκο των πωλήσεων το 2022 να φθάνει τους 237 χιλιάδες τόνους! Ήδη έχει γίνει η αποτίμηση της εταιρείας ενώ παράλληλα γίνεται με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη χαρτογράφηση της αγοράς.

Αποτίμηση της περιουσίας

Πέραν όμως των συγκεκριμένων πρότζεκτς «κλειδί» για το μετασχηματισμό και την επιτυχία του στρατηγικού πλάνου του Υπερταμείου αποτελούν δύο σημεία, τα οποία τέμνονται στο εξής ένα ζητούμενο: την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, κάθε θυγατρικής, κάθε συμμετοχής, κάθε ακινήτου.

Σε ο,τι αφορά τις προτεραιότητες για το μετασχηματισμό του, τον περασμένο Δεκέμβριο ξεκίνησε η αποτίμηση όλων των operational εταιρειών που ανήκουν στο Υπερταμείο. Αυτό θα είναι και η βάση ώστε να τεθούν μετρήσιμοι στόχοι για κάθε διοίκηση θυγατρικής με απώτερο σκοπό την αύξηση της αξίας της κάθε εταιρείας. Σημειωτέον πως αυτή είναι η πρώτη φορά που το Υπερταμείο θα αποτιμήσει την αξία του χαρτοφυλακίου του, στα πρότυπα όλων των Κρατικών Ταμείων του εξωτερικού.

Βέβαια παράλληλα προχωρούν οριζόντιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο τόσο του ψηφιακού μετασχηματισμού των θυγατρικών όσο και της εξοικονόμησης κόστους στις προμήθειες. Μάλιστα το 2023 ολοκληρώθηκε η καταγραφή των βασικών κατηγοριών κόστους σε όλες τις θυγατρικές και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έργο προετοιμασίας προκηρύξεων για ομιλικές προμήθειες στις κατηγορίες καθαρισμού, ασφάλειας και συντήρησης σε συνεργασία με την Octane κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Επίσης ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της συμφωνίας για την αγορά ενέργειας η οποία αναμένεται να ωφελήσει τον Όμιλο σε ποσοστό άνω του 13% για το 2024.

Και έπειτα είναι η καταγραφή και αποτίμηση των ακινήτων. Ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο. Ήδη είναι σε εξέλιξη η καταγραφή και αποτίμηση 500 ακινήτων της ΕΤΑΔ, που θα λειτουργήσει ως οδηγός για την επέκταση της διαδικασίας στα 36.000 ακίνητα της εταιρείας. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο, καθώς το 47% των πρώτων 500 ακινήτων που αποπειράθηκε η ΕΤΑΔ να καταγράψει δεν μπορούν να εντοπιστούν ή είναι καταπατημένα.

Το Υπερταμείο επέλεξε έναν Σύμβουλο (κοινοπραξία με leader την EY, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού), ο οποίος ολοκλήρωσε την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των 500 ακινήτων ενώ πλήρως αποτιμήθηκαν 109 ακίνητα. Τελικός στόχος, ένα μεγάλο έργο αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας, η δημιουργία ξεκάθαρου αρχείου περιουσιακών στοιχείων, και επικαιροποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης και εκμετάλλευσης για 36.000 ακίνητα.

Μαζί με όλα τα παραπάνω βέβαια εξελίξεις δρομολογούνται σε μία σειρά από θυγατρικές του Υπερταμείου. Πρώτα απ’ όλα το ΤΑΙΠΕΔ στοχεύει φέτος να σημειώσει ρεκόρ με το ρυθμό ολοκλήρωσης μεγάλων πρότζεκτς, ξεκινώντας με την εισαγωγή του ΔΑΑ στο ΧΑ το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα χρονιά ορόσημο αναμένεται να είναι το 2024 και για τον όμιλο ΕΛΤΑ καθώς μετά τη σημαντική αναδιάρθρωση που προηγήθηκε, θα είναι η πρώτη χρονιά υλοποίησης του νέου στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης με εστίαση στο ταχυδρομικό και ταχυμεταφορικό έργο, αλλά και νέες εναλλακτικές στην αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Διαβάστε ακόμη

Σχέδιο Χατζηδάκη για βιώσιμες επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» σήμερα 24/1 για Alfa Wood Πίνδος, αλλά και «επώνυμα» ακίνητα (pics)

Σάρωσε ο Τραμπ και στις εσωκομματικές εκλογές στο Νιου Χαμσάιρ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ