Τα τελευταία χρόνια η βιωσιμότητα μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ο σχεδιασμός στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη διασφαλίζει την προώθηση της εταιρικής υπευθυνότητας μέσω της δημιουργίας κατάλληλων στόχων και των αντίστοιχων προγραμμάτων για την υλοποίησή τους. Εξασφαλίζει επίσης μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να πετύχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος, καθώς πλέον οι κίνδυνοι σχετικά με τη βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με επιχειρηματικούς κινδύνους.

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ήρθαν να προσδιορίσουν με σαφήνεια -ποιοτικά και ποσοτικά- τη βιωσιμότητα, τοποθετώντας στον πυρήνα τους την ευημερία των ανθρώπων και την προστασία του πλανήτη εν γένει. Παράλληλα, η Συμφωνία του Παρισιού το 2016 αποτελεί έναν παγκόσμιο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποκρυσταλλώνει το όραμα για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μία δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, της οποίας η οικονομία θα είναι ανταγωνιστική, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Στην κατεύθυνση αυτή, στην ΕΥΑΘ έχουμε δεσμευτεί να είμαστε ένας οικονοµικά εύρωστος, εξωστρεφής οργανισµός, ο οποίος αναπτύσσει και λειτουργεί σύγχρονες, ανθεκτικές υποδοµές και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του υδατικού οικοσυστήµατος. Ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, παρέχουμε καθημερινά υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και έχουμε θέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως στρατηγική μας προτεραιότητα, αλλά και “εργαλείο” για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των ευαίσθητων υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής.

Σχεδιάζουμε λοιπόν και υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πλάνο επενδύσεων, πρωτοβουλιών και δράσεων, με «οδηγό» τους 17 Στόχους της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη μείωση του υδατικού αποτυπώματός μας κατά 20% και του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% ως το 2030, παράλληλα με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους όσους συνεργαζόμαστε και την κοινωνία εν γένει.

Κι αυτό σε μία περίοδο με κύρια χαρακτηριστικά της την αστάθεια και τις επάλληλες προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, περίοδο κατά την οποία η κατακόρυφη άνοδος του ενεργειακού κόστους και οι πληθωριστικές πιέσεις προκαλούν έντονη ανησυχία. Η εξίσωση που πρέπει να λυθεί είναι σύνθετη και επιβάλλεται άμεσα η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.

Στο παραπάνω τοπίο και έχοντας ως σαφείς προτεραιότητες την ασφάλεια των καταναλωτών και την αδιάλειπτη παροχή του βασικού αγαθού, του νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της φτώχειας, στην ΕΥΑΘ:

  • μειώνουμε το μη τιμολογούμενο νερό με περαιτέρω αυτοματοποίηση της λειτουργίας του δικτύου και σταδιακή εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων,
  • εντάσσουμε τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρησιακή μας λειτουργία, με τη διάθεση της αποξηραμένης ιλύος που παράγεται στη Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος, για θερμική αξιοποίηση και κομποστοποίηση,
  • περιορίζουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα με χρήση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και με την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεών μας,
  • πραγματοποιούμε συστηματικούς ελέγχους στα διαπιστευμένα εργαστήριά μας για την ύδρευση και την αποχέτευση και συμμετέχουμε σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα για την ασφάλεια του νερού, καθώς και την ανίχνευση και απομάκρυνση ρυπογόνων ουσιών,
    βελτιώνουμε το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

Επιπροσθέτως, επενδύουμε με συνέπεια στις σχέσεις μας με την κοινωνία συμμετέχοντας ως ενεργός εταίρος σε δράσεις και προγράμματα που προάγουν την ευημερία του κοινωνικού συνόλου και στηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως θεμέλιο ένα διαρκώς εξελισσόμενο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, που προάγει την ακεραιότητα και την υγιή επιχειρηματικότητα, τη διαφορετικότητα και την άρση των διακρίσεων ιδίως σε βάρος των γυναικών. Οι τελευταίες αποτελούν το 33% περίπου του συνόλου των υπαλλήλων της ΕΥΑΘ, με το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην εταιρεία να ανέρχεται στο 43%.

Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, με στέρεες βάσεις και  όραμα, συνεχίζουμε το έργο μας για μια βιώσιμη Θεσσαλονίκη με ανθεκτικές υποδομές, συνεισφέροντας το μέγιστο δυνατόν στους εθνικούς και διεθνείς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε ακόμα:

Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες

Ανεβάζουν σταθερά ταχύτητα τα malls της Lamda Development

ΚΡΙ ΚΡΙ: Σε περιπέτειες η κερδοφορία παρά τις μεγάλες ανατιμήσεις στα προϊόντα