Μια σημαντική εκδήλωση με τίτλο “Empower your Compliance Journey” διοργάνωσε η Grant Thornton, την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 στον χώρο Anassa City Events, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού επιχειρείν, από διάφορους κλάδους.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, αναφορικά με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης τους σε πλήθος υποχρεώσεων, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων, όπως είναι η πλατφόρμα “Go Beyond RegCom” της Grant Thornton.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις του σήμερα για τις επιχειρήσεις, καθώς και στον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας, ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, σημείωσε: «Σήμερα, όλες οι σύγχρονες εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν σε σειρά υποχρεώσεων, οφείλοντας παράλληλα να κατανοούν, να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν την συμμόρφωσή τους, ανά πάσα στιγμή. Η συνεχής εξέλιξη των κανονιστικών πλαισίων καθιστά αναγκαία την χρήση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης.

O κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton

Συνδυάζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και ευελιξία, η τεχνολογία αναδεικνύεται ως ο πυλώνας πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η αποτελεσματική και ασφαλής εφαρμογή των διαδικασιών συμμόρφωσης, καθώς και ως ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για τις επιχειρήσεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Αυτόν τον κομβικό ρόλο της τεχνολογίας έχει ενστερνιστεί όλα αυτά τα χρόνια η Grant Thornton, έχοντας ως στόχο να βρίσκει τις κατάλληλες λύσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αναβαθμίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους».

Στην ομιλία της η κ. Νατάσα Στάμου, Vice-Chair, Hellenic Capital Market Commission & Chair of the Investments Guarantee Fund, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κανονιστική συμμόρφωση λόγω της πολυπλοκότητας του θεσμικού πλαισίου των εισηγμένων εταιριών απαιτεί τη τομή μεταξύ κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών και τεχνολογίας. Από την πλευρά μας, ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δίνουμε μεγάλη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού περιβάλλοντος, στην ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου, και στην αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας, ιδιαίτερα στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και στην ανταπόκριση των μονάδων κανονιστικής συμμόρφωσης στις σύνθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης που αντιμετωπίζουν.

H κ. Νατάσα Στάμου, Vice-Chair, Hellenic Capital Market Commission & Chair of the Investments Guarantee Fund

Παραμένουμε δε, προσηλωμένοι στο όραμά μας για την, μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας, εμπέδωση και διατήρηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά, την ενίσχυση της πρωτογενούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της δευτερογενούς χρηματιστηριακής αγοράς και την αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις. Αναμένουμε το 2024 να είναι έτος λειτουργικής και ουσιαστικής αναβάθμισης σε όλα αυτά τα επίπεδα».

Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες με θέμα:”Optimizing a holistic regulatory compliance framework: challenges and solutions”, από την κ. Ελευθερία Σπυρίδωνος, Principal, Corporate Governance, Risk & Compliance, Grant Thornton και την κ. Ρένα Κονόμη, Director, Head of Intelligent Automation Services, Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton.

H κ. Ελευθερία Σπυρίδωνος, Principal, Corporate Governance, Risk & Compliance, Grant Thornton
H κ. Ρένα Κονόμη, Director, Head of Intelligent Automation Services, Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών τους, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα “Go Beyond RegCom”, η οποία δημιουργήθηκε από την Grant Thornton, με όχημα τη βαθιά γνώση και την εμπειρία της στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και τεχνολογίας και γνώμονα την προσφορά μιας ολοκληρωμένης και ουσιαστικής λύσης στις τρέχουσες ανάγκες των εταιρειών για κατανόηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και αναφορά της συμμόρφωσης τους, σε οποιοδήποτε πλαίσιο διέπει την λειτουργία τους. Η νέα αυτή πλατφόρμα αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο για κάθε οργανισμό, υποστηρίζοντας δραστικά την εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία, με στόχο την ανταπόκριση στις πολυσύνθετες προκλήσεις της εποχής μας.

Στο κεντρικό πάνελ της εκδήλωσης με θέμα: “Compliance monitoring: Navigating challenges and unleashing opportunities”, έλαβαν μέρος ο κ. Michel Montbertrand, President of the Association of Compliance Officer in Greece & Head of Compliance, AML Officer & DPO, Groupama Asfalistiki, η κ. Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Director, Legal Affairs & Secretary to the BoD, Accredited Mediator (CEDR & Hellenic Ministry of Justice), Athens International Airport, ο κ. Ιωάννης Αψούρης, General Counsel, HELLENiQ ENERGY Group και ο κ. Άρης Δημητριάδης, Executive Director Compliance, ERM & Insurance, OTE Group. Την εξαιρετικά ζωντανή συζήτηση, που στράφηκε γύρω από τις πρακτικές δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, αλλά και από τα μέτρα και τις λύσεις που δρομολογούν για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης, συντόνισε η κ. Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance (ESGRC), Grant Thornton.

Από αριστερά, Αθηνά Μουστάκη, Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance (ESGRC), Grant Thornton, Michel Montbertrand, President of the Association of Compliance Officer in Greece & Head of Compliance, AML Officer & Deputy DPO, Groupama Asfalistiki, Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Director, Legal Affairs & Secretary to the BoD, Accredited Mediator (CEDR & Hellenic Ministry of Justice), Athens International Airport, Ιωάννης Αψούρης, General Counsel, HELLENiQ ENERGY Group, Άρης Δημητριάδης, Executive Director Compliance, ERM & Insurance, OTE Group

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, η κ. Μουστάκη δήλωσε τα εξής: «Η συνεχής αύξηση των προβλεπόμενων και διαρκώς μεταβαλλόμενων υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης των εταιρειών αποτελεί πραγματική πρόκληση για τους σύγχρονους οργανισμούς. Στόχος της εκδήλωσής μας ήταν να εξερευνήσουμε σε βάθος τα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι επιχειρήσεις, καθώς και τις λύσεις που δύνανται να αξιοποιήσουν, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Με τη συμμετοχή εξεχόντων επαγγελματιών στο πάνελ συζήτησης και την ανταλλαγή πολύτιμων απόψεων, εστιάσαμε στην αναγκαιότητα για συστηματική παρακολούθηση, κατανόηση και διαρκή ενημέρωση επί των νομο-κανονιστικών εξελίξεων, στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επίτευξη της συμμόρφωσης. Το ταξίδι της διαχείρισης των κανονιστικών υποχρεώσεων φαντάζει ως μία ιδιαίτερα απαιτητική και σύνθετη διαδικασία, ωστόσο μέσα από την κατανόηση των απαιτήσεων, την διατμηματική συνεργασία και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, η μετάβαση γίνεται αποτελεσματικότερα και η συμμόρφωση αποτελεί τον μοναδικό προορισμό για τις επιχειρήσεις».

Από αριστερά, Άρης Δημητριάδης, Executive Director Compliance, ERM & Insurance, OTE Group, Ελευθερία Σπυρίδωνος, Principal, Corporate Governance, Risk & Compliance, Grant Thornton, Ιωάννης Αψούρης, General Counsel, HELLENiQ ENERGY Group, Αθηνά Μουστάκη Partner, Head of Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance (ESGRC), Grant Thornton, Ευγενία Παπαθανασοπούλου, Director, Legal Affairs & Secretary to the BoD, Accredited Mediator (CEDR & Hellenic Ministry of Justice), Athens International Airport, Ρένα Κονόμη, Director, Head of Intelligent Automation Services, Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton, Michel Montbertrand, President of the Association of Compliance Officer in Greece & Head of Compliance, AML Officer & Deputy DPO, Groupama Asfalistiki,

Από την πλευρά της, η κ. Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner, Head of Technology Intelligence & Performance της Grant Thornton, ανέφερε ότι: «Η διαρκής εξέλιξη των απαιτήσεων συμμόρφωσης υποβάλλει τις επιχειρήσεις σε μία ιδιαίτερη σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί γνώση, χρόνο και αμεσότητα. Η τεχνολογία και η καινοτομία αναδεικνύονται ως καθοριστικοί σύμμαχοι σε αυτήν τη διαδικασία παρακολούθησης, καθώς προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία στις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να επικεντρωθούν στους υπόλοιπους τομείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Ενσωματώνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στις καθημερινές της λειτουργίες, κάθε επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα, και να ανταποκριθεί άμεσα σε τυχόν αλλαγές στα κανονιστικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, η τεχνολογία αποτελεί τον απαραίτητο παράγοντα που δεν επιλύει μόνο προβλήματα συμμόρφωσης, αλλά δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης για τις επιχειρήσεις».

Διαβάστε ακόμη 

ING: Γιατί η Ελλάδα θα υπεραποδώσει και το 2024

Αλεξοπούλου: Επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης – Σε ποια προγράμματα δίνεται παράταση

ΕΕ: Οι νέοι κανόνες για «ξέπλυμα χρήματος», χρηματοδότηση τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ