Επιχειρήσεις

ΙΑΣΩ: Στο 91,46% το ποσοστό της OCM

  • newsroom


Η OCM και οι συντονισμένοι μέτοχοι κατέχουν συνολικά 111.719.752 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,46% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανακοίνωσε ότι η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l. απέκτησε 277.130 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,23% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της, έναντι 1,50 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 415.695.00 ευρώ.

Πλέον, η OCM κατέχει συνολικά άμεσα 108.977.158 μετοχές, ενώ το ποσοστό της εταιρείας και των συντονισμένων μετόχων ανέρχεται στο 91,46%.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

Κατά την 13.05.2021, ο Προτείνων απέκτησε 277.130 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,23% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 1,50 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 415.695.00 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 108.977.158 μετοχές.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 111.719.752 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 91,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Διαβάστε ακόμη

Ρέγκλινγκ: Σε 30 χρόνια θα υπάρχουν τρία ισχυρά νομίσματα διεθνώς: Το δολάριο, το ευρώ και το γουάν

Νίκολας Νεγκροπόντε: Το άμεσο μέλλον θα εξαρτηθεί από την κοινωνία των πολιτών

Βitcoin: Πώς το κρυπτονόμισμα επιβαρύνει το περιβάλλον με το αποτύπωμα άνθρακα από την παραγωγή του