Το «πράσινο φως» για την επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή έδωσε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Intracom, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (22.06.2023).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 18 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 32.828.674 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 39,27% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθησαν αποφάσεις επί του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 24.05.2023 Πρόσκλησης, ως ακολούθως:

Επί του δέκατου θέματος θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα : α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 10.032.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά € 0,12, δηλ. από € 0,88 σε € 0,76 και επιστροφή – καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την καταβολή του προερχομένου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Eπίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο, σε συνέχεια των ανωτέρω, θα ανέρχεται σε € 63.536.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,76, η καθεμία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 32.828.674

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 39,27%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 32.828.674

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 32.828.674 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Διαβάστε ακόμη

Ιστορική απόφαση: Το αμερικανικό Κογκρέσο χρηματοδοτεί με $125 εκατ. όμιλο ONEX και Ναυπηγεία Ελευσίνας

Με τιμές από 9.000 έως 32.000 ευρώ ανά τ.μ. τα σπίτια στο Ελληνικό – Τα έργα και το χρονοδιάγραμμα (pic)

Ideal: Το στοίχημα των 400 εκατ. με την εξαγορά των Attica Stores και η επόμενη μέρα (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ