Αποζημίωση συνολικού ύψους 25.417.314 ευρώ θα λάβει η κατά 70% θυγατρική της Intrakat, «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ», για σύμβαση έργου της, έπειτα από αποζημιωτικές αξιώσεις που είχε υποβάλει ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») σε συνέχεια σχετικού δημοσιεύματος του ηλεκτρονικού τύπου, διευκρινίζει στο πλαίσιο του έργου της Σύμβασης 1248 «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» στη Γεωγραφική Ζώνη 2, της «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε», η θυγατρική κατά ποσοστό 70% αυτής εταιρεία ειδικού σκοπού «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ» είχε υποβάλλει ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης, σχετικές αποζημιωτικές αξιώσεις.

Η εταιρεία έλαβε γνώση του πορίσματος της Τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το οποίο γίνονται εν μέρει δεκτά από την ως άνω Επιτροπή αιτήματα αποζημίωσης της «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ» συνολικού ποσού 25.417.314 ευρώ. Η ως άνω απόφαση δεν είναι τελεσίδικη.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε σχετική με την υπόθεση εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμη

Citi: Ξεκάθαροι πωλητές οι επενδυτές στην Ευρώπη – Τι σήμα έδωσαν οι εκροές κεφαλαίων στο παρελθόν (πίνακες)

Γερμανία: «Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η ζημιά στους Nord Stream προκλήθηκε από φυσικά αίτια»

Η ING επικροτεί την παρέμβαση της Τράπεζας της Αγγλίας – Τα επόμενα βήματα στην αγορά ομολόγων