Η «JUMBO AEE» ανακοινώνει ότι ο Απόστολος – Ευάγγελος Βακάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, παρ’ ότι ο ίδιος δεν κατέχει μετοχές της εταιρείας, με την από 18.12.2020 γνωστοποίησή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 23,22% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μέσω του αλλοδαπού Ιδρύματος «KARPATHIA FOUNDATION», το οποίο συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας «Tanocerian Maritime (Cyprus) LTD», η οποία, την 18.12.2020, απορρόφησε λόγω συγχώνευσης την εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.» και ούτως κατέστη κύρια μέτοχος της εταιρείας κατέχουσα τον ίδιο αριθμό μετοχών (31.589.966) και το ίδιο ποσοστό (23,22%) του μετοχικού κεφαλαίου της.

Διαβάστε ακόμη

ΟΑΕΔ: Αυξήθηκαν σε 1,15 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2020

ΕΤΕ: «Πράσινο φως» για το project Frontier – Την επόμενη εβδομάδα το αίτημα για τον «Ηρακλή»

Περιφέρεια Αττικής: Παράταση στο πρόγραμμα για τις μικρές επιχειρήσεις