Στο 60,115% διαμορφώνεται το ποσοστό της Intracom Properties στην Κλουκίνας – Λάππας μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000) σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 31.8.2023 γνωστοποίησης της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Δ.Τ. «INTRACOM HOLDINGS» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 000303201000), ενεργούσα κατά τη γνωστοποίηση αυτή ατομικά αλλά και για λογαριασμό της 100% ελεγχόμενης θυγατρικής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «INTRACOM PROPERTIES» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 168876601000), γνωστοποιεί τα εξής :

Kατόπιν της απόκτησης 5.438.473 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 13,522% του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής της προς τους μετόχους της Εταιρείας, για την απόκτηση του συνόλου των Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχών της, τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «INTRACOM PROPERTIES»), επί μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 60,115% (δηλ. 24.177.910 δικαιώματα ψήφου), επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού πριν την λήξη της Περιόδου Αποδοχής και της Δημόσιας Πρότασης και της καταβολής του ανταλλάγματος, 46,593% (δηλ. 18.739.437 άμεσα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρείας, επί συνόλου 40.219.218).

Το συνολικό ποσοστό των άμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. INTRACOM HOLDINGS») επί μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 87,729% (δηλ. 35.284.165 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου), εκ των οποίων :

άμεσα: 27,614%, δηλ. 11.106.255 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας ( 40.219.218 δικαιώματα ψήφου), και

έμμεσα: 60,115% δηλ. 24.177.910 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου), μέσω της ελεγχόμενης κατά ποσοστό 100,00% θυγατρικής της εταιρείας, «INTRACOM PROPERTIES» έναντι προηγούμενου ποσοστού, πριν την λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και της καταβολής του ανταλλάγματος, 74,207% (δηλ. 29.845.692 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου, 40.219.218).

Διαβάστε ακόμη

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο μικτό, project 5* στο Μαρούσι – Ποιες παρεμβάσεις προωθούνται γύρω από το ΟΑΚΑ (pics)

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τέλος χρόνου – Μέχρι τις 15:00 η προθεσμία υποβολής (vid)

“Η Νορβηγία της Αραβίας” – Η εμπειρία στην άγρια ακτογραμμή μιας χερσονήσου στο Ομάν

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ