Τους φραγμούς που εξακολουθούν να υπονομεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αναδεικνύει νέα έρευνα των Ευρωεπιμελητηρίων. Με αφορμή την έρευνα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Ιωάννης Μασούτης, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, τονίζοντας ότι χρειάζονται πολιτικές που να ξεπερνούν τα προβλήματα.

Όπως είπε, συγκεκριμένα: «Η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα, οι Έλληνες επιχειρηματίες και τα βιομηχανικά, εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια ευελπιστούν ότι οι πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία και αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Οι  επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να δημιουργούν πλούτο, θέσεις εργασίας και αξία στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Χρειάζονται πολιτικές που να ξεπερνούν τα προβλήματα και να αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις μας σε βασικό άξονα επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων που θέτουν τα Ευρωεπιμελητήρια».

Σε ανακοίνωση της ΚΕΕΕ, σημειώνεται ότι παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, Βλαντιμίρ Ντλούχι, προτρέπει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συνεργαστούν με την επιχειρηματική κοινότητα για να καθορίσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές λύσεις σε αυτά τα εμπόδια.

Τα βασικά επιχειρηματικά εμπόδια, τα οποία εντοπίστηκαν στην έρευνα περιλαμβάνουν ανόμοιες συμβατικές και νομικές πρακτικές, διαφορετικούς εθνικούς κανόνες υπηρεσιών και περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι επιχειρηματίες ζητούν πρακτικές λύσεις για τη μείωση ή την άρση αυτών των φραγμών. Οι σαφέστερες πληροφορίες σε μια πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη της ΕΕ, η οποία θα περιέχει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις για τη λειτουργία της αγοράς σε χώρες της ΕΕ, η περικοπή της περιττής γραφειοκρατίας και η μεγαλύτερη εξέταση των επιπτώσεων των νέων κανονισμών στις ΜμΕ είναι μερικά από τα σημαντικότερα μέτρα, τα οποία ζητούν οι εταιρείες.

Ο πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, τόνισε ότι οι επιχειρηματίες δε συμμερίζονται οποιαδήποτε «κούραση της ενιαίας αγοράς» μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ και των εθνικών αρχών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έχουν πλήρη επίγνωση της αξίας του εμπορίου, χωρίς τριβές στην Ευρώπη, για την οικονομική μας ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα».

Ακόμα, ο πρόεδρος Dlouhý τόνισε ότι: «Παρά τα όσα ορίζονται στις συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ, η πραγματικότητα είναι ότι οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα 450 εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την ΕΕ.  Η θεωρία πρέπει να γίνει πράξη γρήγορα».

Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια θεωρούν ότι η πραγματική αλλαγή που είναι αναγκαία για την ενιαία αγορά δεν είναι η θέσπιση περισσότερων κανόνων, αλλά η σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αυστηρή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη – μέλη και στην εφαρμογή μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής μείωσης του ρυθμιστικού φόρτου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η έρευνα

Η έρευνα παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση των εμποδίων, τα οποία συναντώνται κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα πέρα από τα σύνορα, ρίχνοντας φως στα ζητήματα που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη. Τα ευρήματα καταδεικνύουν τον διαρκή κατακερματισμό της αγοράς, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για στρατηγικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Ως προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων, προκρίνονται οι εξής:

  • Ο ορισμός τη αναζωογόνησης της ενιαίας αγοράς ως κορυφαία προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για την περίοδο 2024-2029
  • Απλοποίηση των επιχειρηματικών συναλλαγών εντός της ΕΕ με διπλασιασμό των προσπαθειών για τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων
  • Αύξηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών
  • Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της αρχής “μία φορά μόνο” με περαιτέρω διευκόλυνση της διασυνοριακής πληροφόρησης
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και συγκέντρωση του μέγιστου αριθμού διοικητικών διαδικασιών
  • Εξίσωση περαιτέρω των όρων ανταγωνισμού με προτεραιότητα στην εναρμόνιση των κανόνων και των προτύπων
  • Προώθηση μιας κουλτούρας προληπτικής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και καθιέρωση ταχείας αντίδρασης μηχανισμών για την άμεση αντιμετώπιση των παραβάσεων
  • Βελτίωση της αναγνώρισης των προσόντων και της επικύρωσης των δεξιοτήτων

Εν κατακλείδι, απαραίτητη θεωρείται η ενίσχυση των κεντρικών διαδικτυακών πυλών, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένες και εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες για τις συναλλαγές στην ενιαία αγορά, ακολουθούμενες στενά από τον εξορθολογισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών, την περικοπή της γραφειοκρατίας και το μετριασμό των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων.

Επιπλέον, η αναγνώριση και προσαρμογή στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ και η επικύρωση του θεμελιώδους ρόλου, τον οποίο διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια στην παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις, καθιστώντας τις πιο ενημερωμένες και στρατηγικές, αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα στη χάραξη πολιτικής, εκτιμάται ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να επικεντρωθούν στην αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς, να αντιμετωπίσουν τα μακροχρόνια εμπόδια, να διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία και να θέσουν τις βάσεις για ένα ανθεκτικό και κατάλληλο για τις επιχειρήσεις μέλλον.

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Έρχεται νέο re-rating για τις ελληνικές τράπεζες το 2024 (γραφήματα)

Reuters για Τράπεζα Πειραιώς: Μέχρι τον Μάρτιο η αποεπένδυση του ΤΧΣ

Νίκος Βαφειάς: Η Brave Maritime corp. παρέλαβε τέσσερα νεότευκτα πλοία υπερσύγχρονα πλοία μεταφοράς αμμωνίας (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ