Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 5η Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over The Counter Transactions) η μεταφορά συνολικά διακοσίων χιλιάδων (200.000) ίδιων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας στις προσωπικές Μερίδες που τηρούν στο Σύστημα Αυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) τα τρία εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 114 του Νόμου 4548/2018.

Συγκεκριμένα, εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας πιστώθηκαν στη Μερίδα Σ.Α.Τ. του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές πιστώθηκαν στη Μερίδα Σ.Α.Τ. του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Πέτρου Τζ. Τζαννετάκη, και πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές πιστώθηκαν στη Μερίδα Σ.Α.Τ. του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη.

Οι δικαιούχοι παρέλαβαν τις μετοχές άνευ χρηματικού ανταλλάγματος και χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν των παραπάνω συναλλαγών, ο αριθμός των ίδιων μετοχών στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 744.250 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,67% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Διαβάστε ακόμη:

Γεωργιάδης: Θα επιβαρύνει την οικονομία μια μακρά προεκλογική περίοδος (vid)

Στο μυαλό του Πούτιν: Πότε θα προτείνει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – Αναλυτής εξηγεί

Παραιτήθηκε και τρίτος υπουργός της κυβέρνησης Τζόνσον