Η αβεβαιότητα και η αστάθεια θα είναι τα στοιχεία που θα χαρακτηρίσουν την αγορά καθ’όλη τη διάρκεια του 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του «Πατριάρχη» της οικογένειας Στασινόπουλου, Νίκου. Εν τούτοις ο ίδιος στο μήνυμα του προς τους μετόχους της Βιοχάλκο που βρίσκεται στον ετήσιο απολογισμό του 2022 που δημοσιοποιήθηκε χθες σπεύδει να δηλώσει αισιόδοξος για τις προοπτικές των εταιρειών του Ομίλου χάρη στην στρατηγική τοποθέτηση τους.

«Καθώς προχωράμε προς το 2023, το περιβάλλον της αγοράς είναι πιθανό να παραμείνει ασταθές λόγω των επίμονων γεωπολιτικών εντάσεων, των υψηλών επιτοκίων και της οικονομικής αβεβαιότητας», υπογραμμίζει ο κ. Στασινόπουλος που διατηρεί τη θέση του Προέδρου στον Όμιλο, και προσθέτει: «Σε αυτό το πλαίσιο, η εστίασή μας παραμένει στην επιτυχή επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, αξιοποιώντας το επενδυτικό μας πρόγραμμα σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και την τεχνογνωσία και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας παραμένουν σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τις παγκόσμιες μεγάλες τάσεις βιωσιμότητας, όπως η αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών σε λύσεις συσκευασίας υψηλού ανακυκλωμένου περιεχομένου, καθώς και η ενεργειακή μετάβαση και η ηλεκτροδότηση προς ένα μέλλον ουδέτερο για το κλίμα. Έχοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές για τις εταιρείες της Viohalco», καταλήγει.

Απολογισμός και προοπτικές

Νωρίτερα στο μήνυμα του ο κ. Στασινόπουλος επιχειρεί μία κωδικοποίηση των επιδόσεων αλλά και των προοπτικών φέτος για κάθε τομέα του Ομίλου.

«Το 2022, οι εταιρείες της Viohalco είχαν υψηλές επιδόσεις, αξιοποιώντας την υγιή ζήτηση που βασίζεται στις παγκόσμιες μεγάλες τάσεις βιωσιμότητας, παρά τις συνεχείς μακροοικονομικές προκλήσεις», σημειώνει, υπενθυμίζοντας τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου την περασμένη χρονιά.

«Ο τομέας αλουμινίου αναπτύχθηκε έντονα, λόγω της εξαιρετικής λειτουργικής απόδοσης και της αυξανόμενης απόδοσης. Με ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα, η Elval και η Symetal κατάφεραν να αξιοποιήσουν πλήρως την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ανακυκλώσιμων προϊόντων. Η Bridgnorth Aluminium αύξησε τις πωλήσεις και την κερδοφορία της, ενώ η Etem Gestamp έκανε περαιτέρω βήματα για να γίνει ένας υψηλού προφίλ συνεργάτης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κοιτάζοντας το μέλλον, η ισχύς του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η πελατοκεντρική προσέγγιση θα είναι βασική δύναμη, καθώς οι εταιρείες του τμήματος αλουμινίου συνεχίζουν να κεφαλαιοποιούν τις ευκαιρίες σε όλες τις αγορές τους», σημειώνει ο κ. Στασινόπουλος.

Για τον τομέα του χαλκού, τονίζει πως η ισχυρή ζήτηση κατά το α’ εξάμηνο της περυσινής χρήσης ήταν που οδήγησε τελικά και στην κερδοφορία του. «Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και τα επιτόκια προκάλεσαν αβεβαιότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο επηρεάζοντας κυρίως τους σωλήνες χαλκού και τα προϊόντα διέλασης από κράμα χαλκού. Ωστόσο, οι συνθήκες παρέμειναν πιο θετικές για τον χαλκό και τα προϊόντα έλασης από κράμα και τα προϊόντα διέλασης χαλκού, γεγονός που οδήγησε τη συνολική ανάπτυξη για τον κλάδο», σημειώνει. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Viohalco «οι προοπτικές παραμένουν θετικές λόγω της προληπτικής στροφής σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας και πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται για την παροχή βελτιστοποίησης προϊόντων και χωρητικότητας».

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των καλωδίων ο κ. Νίκος Στασινόπουλος αναφέρει πως «τα νέα συμβόλαια και η αύξηση του όγκου, που στηρίζονται στην αποδοτικότητα της παραγωγής και την ομαλή εκτέλεση πολύπλοκων έργων» ήταν αυτά που τελικά του επέτρεψαν να διατηρήσει τη θετική του δυναμική. «Το 2022 παραδόθηκαν μια σειρά από σημαντικά έργα. Η Ελληνικά Καλώδια συνέχισε να διαγωνίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και της ανατέθηκαν αρκετές νέες συμβάσεις, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στις υπάρχουσες αγορές, καθώς και στη διευκόλυνση της επέκτασης σε νέες αγορές. Με τη συνεχιζόμενη ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, τις αυξανόμενες επενδύσεις σε συνδέσεις με το δίκτυο και τα ασφαλή έργα, οι προοπτικές για τον τομέα των καλωδίων παραμένουν θετικές».

Για τον τομέα των χαλυβδοσωλήνων ο Πρόεδρος της Viohalco στέκεται στις ισχυρές επιδόσεις χάρη στην ανάκαμψη της αγοράς μεταφοράς καυσίμων φυσικού αερίου που τελικά οδήγησε στην επανεκκίνηση έργων που είχαν αναβληθεί. «Η δραστηριότητα των διαγωνισμών αυξήθηκε στη συνέχεια και η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε νέα έργα και δημιούργησε ένα ισχυρό ανεκτέλεστο παραγγελίες, καθιστώντας την εταιρεία σε καλή θέση για να ευδοκιμήσει το 2023», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για τον τομέα του χάλυβα ο κ. Στασινόπουλος υπογραμμίζει ότι κατάφερε να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά στον κατασκευαστικό τομέα. «Παρά την πτώση των τιμών του χάλυβα κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι επιδόσεις παρέμειναν θετικές, λόγω των επενδύσεων στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και στην ποιότητα των προϊόντων, την αύξηση του όγκου και την επέκταση σε νέες αγορές», αναφέρει, και προσθέτει: «Το 2023, οι εταιρείες του τομέα χάλυβα θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, ενώ παράλληλα θα εδραιώσουν την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε περαιτέρω αλλαγές στο περιβάλλον τους».

Τέλος, για τον τομέα των ακινήτων ο κ. Στασινόπουλος υπογραμμίζει την αύξηση των εσόδων χάρη στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εμπορικών ακινήτων αλλά και την μόχλευση που επέτυχε μοχλεύοντας την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας, βιώσιμα κτίρια. «Η Noval Property απέκτησε 21 νέα περιουσιακά στοιχεία το 2022, πολλά από τα οποία θα μετατραπούν εκ νέου σε σύγχρονα, βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό αποτελεί συνέχεια της κυκλοφορίας του πρώτου Green Bond της εταιρείας το 2021 και είναι σύμφωνο με τη στρατηγική για επιδίωξη περιβαλλοντικά διαπιστευμένων επενδύσεων και βιώσιμων αναπτύξεων ακινήτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μετά την περσινή έναρξη ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών κινδύνων και ευκαιριών με συστηματικό και διεξοδικό τρόπο, οι εταιρείες Viohalco ολοκλήρωσαν όλες τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για το 2022, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε όλα τα μέτωπα», συμπληρώνει ο ισχυρός άνδρας του Ομίλου.

Διαβάστε ακόμη

Μύκονος: Οι πλειστηριασμοί και οι αυθαιρεσίες που… βγάζουν μάτι (pics)

Νέα πρόσωπα το 50% των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας Η «ακτινογραφία» των ψηφοδελτίων

«Ξεμπλοκάρουν» οι συντάξεις περισσότερων από 50.000 δικαιούχων που περίμεναν στην ουρά 7 χρόνια