Ο όμιλος SABO, με έδρα το Βασιλικό Ευβοίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με 40ετή παρουσία στον τομέα της κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού σε πλήθος κλάδων όπως η ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων η βαριά βιομηχανία, οι ρομποτικές εφαρμογές και τα συστήματα logistics σε τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, η κατασκευή έργων υποδομής και βιομηχανικών κτιρίων, η κεραμοποιία και, πρόσφατα, η ναυτιλία.

Τον όμιλο SABO συνθέτουν εκτός από τη SABO S.A., η κατασκευαστική εταιρεία SICAP Α.Τ.Ε., η SABO FILIERE S.A. και άλλες θυγατρικές σε Βραζιλία, Ρουμανία και Ιταλία οι οποίες απασχολούν συνολικά 350 εργαζομένους.

Ο όμιλος, χάρη στο αφοσιωμένο και άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του, κατάφερε μέσα σε τέσσερις δεκαετίες να αποτελεί τρανό παράδειγμα επιχειρηματικής αριστείας στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή στίβο με δυναμική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Μ. Ανατολής, Αφρικής και Βόρειας και Λατινικής Αμερικής, εξάγοντας ετησίως περισσότερο από το 60% του κύκλου εργασιών του.

Παρά την εξοντωτική πανδημική κρίση, ο κύκλος εργασιών του SABO Group για το 2021, αυξημένος κατά 33% σε σχέση με το 2020, ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ. Με γνώμονα, λοιπόν, την έμπρακτη αναγνώριση των εργαζομένων του για τη συμβολή τους στις οικονομικές επιδόσεις του 2021, ο όμιλος αποφάσισε να διοχετεύσει αυτή τη δυναμική στους εργαζομένους εξασφαλίζοντας 1 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο από το 35% των κερδών προ φόρων, πλέον των σταθερών ετήσιων απολαβών, σε μπόνους υψηλής αποδοτικότητας, ενώ, ταυτόχρονα, προχωρά σε σημαντικές αυξήσεις στο μισθό των εργαζομένων.

Στα άμεσα πλάνα του ομίλου για το έτος 2022, συγκαταλέγεται η επιπλέον στελέχωση του εργατικού δυναμικού με 50 νέες προσλήψεις, ενώ, παράλληλα, είναι προς υλοποίηση η παροχή ιδιωτικού προγράμματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το σύνολο του προσωπικού.

Αναφορικά με τις πρόσθετες παροχές του περασμένου έτους, ο όμιλος SABO δώρισε laptops υψηλής τεχνολογίας για τα τέκνα των εργαζομένων που συγκαταλέχθηκαν στους επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων και εξασφάλισε επιπλέον παροχή για το χριστουγεννιάτικο εορταστικό τραπέζι για κάθε εργαζόμενο του.

Παράλληλα, εισέρχονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης επενδύσεις ύψους άνω των 3 εκατ., με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μέσω της ανέγερσης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν τη β΄ φάση ενός συνολικού προγράμματος επενδύσεων που ξεπερνά τα ευρώ 8 εκατ. την τελευταία πενταετία.

Ο όμιλος SABO αναγνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό ως το βασικό «κεφάλαιο» για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του και επενδύει στους ανθρώπους του με βασικό πυλώνα της εταιρικής κουλτούρας, την έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Η ναυαρχίδα του ομίλου, η εταιρεία SABO S.A., αποτελεί Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μιας Κοινότητας αμιγώς ελληνικών επιχειρήσεων που διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία τους στη χώρα.

Τα Μέλη της Πρωτοβουλίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και ενισχύουν το εθνικό συμφέρον, την πρόοδο της κοινωνίας, αλλά και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών καθώς επιστρέφουν το μεγαλύτερο ποσοστό της υπεραξίας που παράγουν συμβάλλοντας στην ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.