Ισχυροποίηση του τζίρου και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων πέτυχε ο Όμιλος Σαρακάκη κατά τη χρήση του 2022. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 168 εκατ. ευρώ από 145 εκατ. ευρώ το 2021 (+15,90%), ακολουθώντας την ανοδική πορεία της αγοράς αυτοκινήτου και μοτοσυκλετών.

Σημειώνεται ότι το 2022 ταξινομήθηκαν 105.283 αυτοκίνητα αντί 100.911 αυτοκινήτων το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%. Επίσης, οι συνολικές ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών ανήλθαν σε 55.691 μονάδες, έναντι των 44.605 μονάδων το 2021 σημειώνοντας αύξηση 24,85%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Honda, που αποτελεί και ένα από τα πιο «γερά χαρτιά» του Ομίλου, το 2022 πραγματοποίησε ταξινομήσεις μοτοσυκλετών, οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του
19,48% (10.846 μονάδες).

Παράλληλα, βελτίωση παρουσίασαν και τα άλλα μεγέθη της «Σαρακάκης», με το μικτό κέρδος να αυξάνεται σε 25,34 εκατ. ευρώ έναντι 21,73 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 12,72 εκατ. ευρώ, έναντι 10,17 εκατ. ευρώ το 2021. Επίσης, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 2,44 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το τελικό προ φόρων αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, με τις ζημίες όμως να περιορίζονται σε 1,4 εκατ. ευρώ από 14,53 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση.

Οι προοπτικές για φέτος με +20% αύξηση των πωλήσεων

Όσον αφορά τις προοπτικές για τη φετινή χρήση, επισημαίνεται ότι «η εταιρία και ο Όμιλος συνολικά, συνεχίζουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερες αντοχές στις όποιες αρνητικές επιπτώσεις προέκυψαν τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία, εξαιτίας του αυξανόμενου πληθωρισμού και της γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο».

Μάλιστα, για τον κύκλο εργασιών του 2023 διατυπώνεται η εκτίμηση πως θα υπερβεί το +20% έναντι του 2022, ενώ και ο ρυθμός αύξησης των EBITDA θα είναι «ουσιωδώς μεγαλύτερος από αυτόν των πωλήσεων». Επίσης, για άλλη μία χρονιά, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι προϊοντικές κατηγορίες των μοτοσυκλετών, των επαγγελματικών οχημάτων (φορτηγά) και των βαρέων μηχανημάτων έργου, όπου ο Όμιλος επιτυγχάνει συνεχή αύξηση των μεριδίων αγοράς.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι παραπάνω προβλέψεις προϋποθέτουν «πως δεν θα υπάρξει υποτροπή σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και πως στο 2023 ο χρόνος ανταπόκρισης των προμηθευτών μας σε νέες παραγγελίες θα είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με 1-2 χρόνια πριν».

Επίσης, γίνεται λόγος για «ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων με έμφαση στην προστασία της ρευστότητας της εταιρείας» και για εφαρμογή από τη διοίκηση αρχών, τις οποίες θεωρεί βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της ως going concern, όπως διατήρηση των θεσπισθέντων αυστηρών εσωτερικών κριτηρίων και διαδικασιών, περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών της, περιοδική αξιολόγηση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου με οικονομικά και στρατηγικά κριτήρια.

Το «αγκάθι» των δανείων

Παρά τα θετικά, παραμένει το «αγκάθι» των δανείων, καθώς οι σωρευμένες ζημίες των θυγατρικών χρηματοδοτούνται κυρίως από τραπεζικό δανεισμό. Όπως σημειώνεται, «το σύνολο του Ομολογιακού δανεισμού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 λόγω της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των δανείων από τις εταιρείες του Ομίλου», ενώ επισημαίνεται πως «η διοίκηση έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η συμφωνία αναδιάρθρωσης θα οριστικοποιηθεί στο εγγύς μέλλον λαμβάνοντάς υπόψη το μέχρι σήμερα στάδιο υλοποίησης των προσυμφωνημένων ενεργειών».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία και όμιλος έχουν συνάψει κοινά ομολογιακά δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ και 180 εκατ. ευρώ αντίστοιχα με ομολογιούχους δανειστές την 31.12.2022 τις επενδυτικές εταιρείες Sohanalo Ltd και Galaxy IV Funding Designated Activity Company, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων τους στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δανεισμού.

Επίσης, επί των ακινήτων των εταιρειών Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, Σαρακάκης Σέντερ ΑΕΤΕ, Κτηματική & Ναυτική Α.Ε. έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 222.120.000 ευρώ προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων, το ύψος των οποίων κατά τις 31.12.2022 ανερχόταν σε 179.842.808 ευρώ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στη μεγάλη ακίνητη περιουσία του Ομίλου Σαρακάκη περιλαμβάνονται 37 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα.

Από το «στρατηγείο», άνω των 50 στρεμμάτων, της λεωφόρου Αθηνών, μέχρι σπίτια στο Ψυχικό και άλλες περιοχές, εκτάσεις στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, την Πάτρα, την Κέρκυρα κ.α. Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ακόμη ότι για ορισμένες εταιρείες του Ομίλου (όπως η μητρική Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, και οι Σαρακάκης Σέντερ ΑΕΤΕ, Κτηματική & Ναυτική Α.Ε., Απόλλων ΑΕΑΠ και Φινάτρα ΑΕΒΕ) τα κεφάλαια κίνησης είναι αρνητικά, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού τους.

Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους θα εξοφληθούν στο ακέραιο. Τονίζεται επιπλέον ότι «παρακολουθεί τη ρευστότητα και τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση, στα πλαίσια του προγράμματος που έχει εκπονήσει για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου».

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12 Ιουλίου 2023, έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 4.850.000 ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στα 18.920.000 ευρώ και διαιρείται 1.892.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης, ενώ είναι εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο.

Διαβάστε ακόμη

Πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισ. ευρώ και νέα μέτρα στήριξης 2,7 δισ. ευρώ το 2024

Σπάνιοι και υπέροχοι Έλληνες της τέχνης βγαίνουν σε δημοπρασία

ΕΦΚΑ: Ερχονται πληρωμές για επιδόματα, συντάξεις και έκτακτα δώρα – Ολο το χρονοδιάγραμμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ