Την ολοκλήρωση σήμερα της έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, με διάρκεια πέντε (5) έτη και πιστώτρια Τράπεζα την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ανακοίνωσε η Paperback.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας σε συνέχεια της από 5/11/2020 σχετικής ανακοίνωσής της, η εταιρεία «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, με διάρκεια πέντε (5) έτη, με πιστώτρια Τράπεζα την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Η σύμβαση αναφορικά με το «Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών» υπογράφηκε αρχικά την 12/11/2020 σύμφωνα με την από 05/11/2020 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 2,40%.

Στο πλαίσιο αυτής, παρασχέθηκαν εξασφαλίσεις υπέρ του εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε: (i) σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας Ευρώ 927.000,00 καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, (ii) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της Εταιρείας συνολικής αξίας ίσης με Ευρώ 1.000.000,00 καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου καθώς και σε (iii) εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της Εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων μέχρι την αξία του Ενεχύρου Ευρώ 927.000,00 και αποθεμάτων μέχρι συνολικής αξίας του ενεχύρου Ευρώ 1.000.000,00.

Την 16/03/2021 υπογράφηκε, επίσης, η Πρόσθετη Πράξη Τροποποίησης Όρων του Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου, ως προς τους ορισμούς της Ελέχγουσας πλειοψηφίας και της περιόδου διαθεσιμότητας, καθώς επίσης υπογράφηκαν η αίτηση κάλυψης και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα, σύμφωνα με την από 09/03/2021 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Διαβάστε ακόμα: 

Ακίνητα: «Έρχεται» φορομπόνους έως 1.600 ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πωλείται το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη έναντι 18 εκατ. ευρώ

Ερντογάν, όπως Σουλτάνος: Σχεδιάζει φόρο χρυσού – Θύελλα αντιδράσεων