Επιχειρήσεις

Pasal: Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας από 1η Μαρτίου

  • newsroom


Με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 1η Μαρτίου 2021 η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Premia Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Premia Properties»

Η Pasal Ανώνυμος Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων ανακοίνωσε ότι η ΕΓΣ των μετόχων της αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Premia Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Premia Properties».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρεία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5ην Φεβρουαρίου 2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES». Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «PREMIA S.A.» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων με την αριθ. 22256/22-02-2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του, της 25/02/2021 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 01/03/2021, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ 2106967600 κα Ελένη Κοπελούσου).

Διαβάστε ακόμη

Crystal Almond – Wind: «Bonus» 288+100 εκατ. από το IPO της Vantage Towers

Copenhagen Infrastructure Partners: Στα σκαριά το μεγαλύτερο εργοστάσιο Power-to-X στην Ευρώπη

Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Tik Tok: Πώς πολεμούν την παραπληροφόρηση για τα εμβόλια

 

Απόρρητο Απόρρητο