Στο 6,1393% διαμορφώνεται το ποσοστό κατέχει έμμεσα η Helikon Investments στη Phoenix Vega Mezz από τις 11 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η «PHOENIX VEGA MEZZ PLC» («η Εταιρεία») ενημερώνει, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, και κατόπιν της ληφθείσας την 13.07.2022 σχετικής γνωστοποίησης της Helikon Investments Limited λόγω γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από 11.07.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

  • 58.450.840 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,6747% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και
  • 18.313.256 δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), με ημερομηνίες λήξης την 18.07.2024 (ήτοι 1,4646% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 76.764.096 ή σε ποσοστό 6,1393% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

Ιταλία: Η 3η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε κίνδυνο – Τι θα αποφασίσει η ΕΚΤ

Goldman Sachs: Γιατί η ΕΚΤ θα αυξήσει μόνο κατά 25 μ.β. τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα

Κομισιόν: Ανάπτυξη 4% αντί 3,5% φέτος για Ελλάδα και υψηλός πληθωρισμός 8,9%