Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Computers: Αύξηση στα μεγέθη για το γ’ τρίμηνο και το 9μηνο 2021

  • newsroom


Ο κύκλος εργασιών κατά το γ' τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 104.271.000 ευρώ, έναντι 86.339.000 ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21% – Αύξηση 80% στα κέρδη προ φόρων το γ' τρίμηνο

Tα βασικά οικονομικά μεγέθη της σε ενοποιημένη βάση, για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, παρουσιάζει η Πλαίσιο Computers.

Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020:

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 104.271 χιλ. € έναντι 86.339 χιλ. €, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 21%.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 3.088 χιλ. € έναντι 1.932 χιλ. €, αυξημένα κατά 60%.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.812 χιλ. € έναντι 3.878 χιλ. €, υψηλότερα κατά 24%.
  • Τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν την μεγαλύτερη άνοδο κατά 80% και ανήλθαν σε 2.648 χιλ. €, έναντι 1.475 χιλ. €.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, σε σχέση με το
εννεάμηνο του 2020, διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σημαντικά στα 303.489 χιλ. € έναντι 234.905 χιλ. €, ήτοι 29% υψηλότερα.
  • Tα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό, ήτοι κατά 76%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 6.127 χιλ. € έναντι 3.482 χιλ. €.
  • Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν στα 11.447 χιλ. € έναντι 9.220 χιλ. €, αυξημένα κατά 24%.
  • Τέλος, τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 131% και έφτασαν τα 4.560 χιλ. € έναντι 1.976 χιλ. €.

Τα ανωτέρω, καθώς και οι μεταβολές στην δανειακή θέση, την κεφαλαιακή διάρθρωση και τα λοιπά βασικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκαν κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2021, απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 140.823 χιλ. €, αυξημένες κατά ποσοστό 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αποτελούν δε το 46% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (9Μ 2020: 44%).

Στις πωλήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές, ύψους 17,6 εκ. €, που αφορούν το επιδοτούμενο πρόγραμμα ψηφιακής μέριμνας. Παράλληλα, οι πωλήσεις της τηλεφωνίας ανήλθαν σε 58.232 χιλ. €, αυξημένες κατά 33%, με ποσοστό συμμετοχής 19% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (9Μ 2020: 19%).

Η κατηγορία των Ειδών Γραφείου παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις στις πωλήσεις, στα 73.936 χιλ. €, αποτελώντας το 24% στις εργασίες του Ομίλου (9Μ 2020: 31%). Ισχυρή μεγέθυνση παρουσίασαν οι πωλήσεις της κατηγορίας Λευκών Συσκευών, καθώς ανήλθαν σε 28.663 χιλ. €, αυξημένες κατά 131% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020. Τέλος, οι πωλήσεις υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 1.836 χιλ. € από 1.753 χιλ. €.

Όσον αφορά τις συνέπειες που σχετίζονται με την τρέχουσα υγειονομική κρίση, η μέχρι τώρα πορεία του Ομίλου εντός του 2021 αναδεικνύει την ομαλή και ανοδική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του με κύρια χαρακτηριστικά τη διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών, την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και τη συνεπή βελτίωση της κερδοφορίας πριν τη φορολογία. Η αγοραστική εμπειρία μέσω του plaisio.gr, το in-house τηλεφωνικό κέντρο και οι αξιόπιστες παραδόσεις από το στόλο φορτηγών Πλαίσιο δρουν, όπως πάντα, συμπληρωματικά στα καταστήματά μας.

Όσον αφορά τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, είναι προφανές ότι θα επηρεάσουν το λειτουργικό κόστος του Ομίλου. Ωστόσο, το μέγεθος της εν λόγω επίπτωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια καθώς αναμένεται ότι θα αποκλιμακωθούν εντός του 2022.

Τέλος, η Πλαίσιο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09.11.2021 αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της με καταβολή 0,17 € ανά μετοχή συνολικού ποσού 3.753 χιλ. € (καθαρό ποσό). Η επιτυχημένη πορεία της Πλαίσιο στη διάρκεια της πανδημίας σε συνδυασμό με τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα που υπερκαλύπτουν το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα των 10 εκ. €, οδήγησαν σε αυτή την απόφαση που ενισχύει την απόδοση των μετόχων της.

Διαβάστε ακόμη

Κομισιόν: Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα – «Ναι» στην εκταμίευση της δόσης των 644 εκατ. ευρώ

Τουρκία: Η λίρα παραπαίει και ο Ερντογάν ψάχνει σωτήρες

Noval Property: Από τις 30 Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των €120 εκατ.