Πωλήσεις στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας και θεαματική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εμφάνισε ο Ομιλος Πλαίσιο Computers το α’ εξάμηνο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01.01.2021 – 30.06.2021, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σημαντική αύξηση 34,1% σημείωσαν οι πωλήσεις που διαμορφώθηκαν στα € 199,2 εκατ. από € 148,6 εκατ., με το ποσοστό της αύξησης να διαμορφώνεται σε 25,2% αφαιρουμένης της επίπτωσης των επιδοτούμενων πωλήσεων της ψηφιακής μέριμνας.

Ισχυρή άνοδος του EBITDA στα €6,6 εκατ. από €5,3 εκατ. (αύξηση 24,2%), των κερδών προ φόρων στα €1,9 εκατ. από € 0,5 εκατ. (αύξηση 281,5%), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. από € 0,3 εκατ. , σημειώνοντας αύξηση 331,8%.

Καταγράφηκε επίσης υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα €39,2 εκατ. και καθαρή ρευστότητα, αφαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού, στα € 21,8 εκατ.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €96,0 εκατ., που υπερβαίνουν τη χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη:

Δημήτρης Μπαμπάκος: Από τις επενδύσεις στο Άγιο Όρος και τα υδατοδρόμια… στην αναβίωση της ΗΒΗ Λουτρακίου

Κίνα: Ένεση ρευστότητας 18,6 δισ. δολ στο τραπεζικό σύστημα

Σκρέκας: Πρόταση για νέο μηχανισμό αντιστάθμισης του ενεργειακού κόστους με έσοδα από τους ρύπους