Στις 18 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή του προσωρινού μερίσματος της Prodea Investments ύψους 0,110 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

H Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,110 ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2023 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023 (record date). Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 μέσω της:

Πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής:

1.1 Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.

1.2 Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την πληρώτρια Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 328 8747.

Διαβάστε ακόμη

Enimex: Η «βλάβη» της… βαλβίδας, το μαζικό σφυρί και ο «καβγάς» ΕΤΕ-Intrum (pics)

Ζαββός (HDB): Η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης προτεραιότητα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Βουλγαρία: Υποδομές 5G θα κατασκευαστούν κατά μήκος των συνόρων με τη Σερβία και την Ελλάδα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ