Επιχειρήσεις

ΣΙΔΜΑ: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €5,3 εκατ. για τη θυγατρική στη Ρουμανία

  • newsroom


Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού τής κατά 100% θυγατρικής της στη Ρουμανία, με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

Στην έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 5.307.000 ευρώ προχωρά η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού τής κατά 100% θυγατρικής της στη Ρουμανία, με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 10.06.2021, υπέγραψε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2021, τα συμβατικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Πιστωτών) για την έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους έως Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων (5.307.000). Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

Προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο θα παρασχεθούν εξασφαλιστικά δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Η εκταμίευση του ανωτέρω ομολογιακού δανείου θα γίνει κατόπιν της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων κάλυψης.

Διαβάστε ακόμη

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές μετοχές – Τι λέει για τράπεζες και οικονομία

Αλ. Δανιηλίδης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία): «Έρχονται νομοτελειακά ανατιμήσεις»

Ποια εταιρεία έψαξε ο κόσμος περισσότερο στην Google το 2021