Ισχυρή ανάπτυξη και οργανική κερδοφορία ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το α’ εξάμηνο 2022, με αύξηση κατά 45,9% στον κύκλο εργασιών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Α’ εξάμηνο του 2022, η ζήτηση διατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονη στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, οδηγούμενη από την αναθέρμανση των αγορών, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. O Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 45,8% στα ιστορικά υψηλά των 1.960 εκ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο σε σύγκριση με τα 1.344 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οδηγούμενη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας.

Ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 9,2%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, βελτιώθηκαν κατά 87,2% και ανήλθαν στα επίπεδα των 159,6 εκ. ευρώ έναντι 85,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τη προαναφερθείσα αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 215,5 εκ. ευρώ έναντι 130,7 εκ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 206,2 εκ. ευρώ έναντι 122,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 47,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι κερδών 41,4 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 18,5 εκ. ευρώ έναντι 14,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Οι αυξημένες τιμές των μετάλλων, οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας που πλέον προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 262 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πρώτου εξαμήνου η Εταιρεία ξεκίνησε τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανοδικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 121,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 85,8 εκ. ευρώ για το Η1’21. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 119,1 εκ. ευρώ για το Η1’22 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή) από 83,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,2227 ευρώ ανά μετοχή).

Διαβάστε ακόμη

JP Morgan για ελληνικές τράπεζες: Οι πιο ελκυστικές αποτιμήσεις στην Ευρώπη (πίνακες)

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ιστορικό υψηλό €1,96 δισ. για τις πωλήσεις στο α’ εξάμηνο 2022

«Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε»: Πώς το διαχειρίστηκε ο μελισσοκόμος του Παλατιού