Ευρώπη

Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Iστορική ευκαιρία τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

  • newsroom


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι καθένα από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει αποτελεσματικά στους έξι πυλώνες που έχουν συμφωνηθεί

Το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο τονίζει ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις συμφωνημένες απαιτήσεις και στόχους για μια δίκαιη, πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το ψήφισμα σχετικά με την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής (23, έως τις 8 Ιουνίου) από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Επιτροπή εγκρίθηκε την Πέμπτη με 514 ψήφους υπέρ, 163 κατά και 9 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ιστορικής σημασίας εργαλείο της ΕΕ που όχι μόνο πρέπει να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αλλά επίσης να οδηγήσει σε μακροχρόνια ευημερία και να συμβάλλει με δίκαιο τρόπο στην ανάπτυξη. Καλούν επίσης την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο εκείνα τα σχέδια που ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να μην υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις.

Το κλίμα και η ψηφιακή μετάβαση οι σημαντικότεροι τομείς

Το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά και να διασφαλίσει ότι καθένα από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει αποτελεσματικά στους έξι πυλώνες που έχουν συμφωνηθεί: πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ανταγωνιστικότητα, κοινωνική συνοχή, θεσμικό πλαίσιο ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων, και πολιτικές για τις επόμενες γενιές, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού των σχεδίων θα πρέπει να διοχετευθεί για την προστασία του κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ενώ τονίζουν ότι η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελεί καίριο εργαλείο για την στήριξη της πράσινης μετάβασης.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για ψηφιακές δράσεις (20%) πρέπει να συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας, των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των ψηφιακών υποδομών.

Δίκαιη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος, τα κονδύλια πρέπει να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των διάφορων τομέων και των κοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές γενιές και την ισότητα των φύλων, υπογραμμίζει το ΕΚ.

Ζητά να αποθαρρυνθεί η πρακτική της «ανασυσκευασίας» έργων χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία και επιμένει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις πρέπει να υλοποιούνται βάσει ορόσημων, στόχων και κοστολόγησης και να παρακολουθούνται επαρκώς με συναφή, ξεκάθαρο και λεπτομερή τρόπο βάσει κοινών δεικτών. Τέτοιου είδους μέτρα θα συμβάλλουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων που συνδέονται με την αποδέσμευση κονδυλίων.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν τον κανονισμό για το κράτος δικαίου, που συνδέει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και τονίζουν ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να αντιβαίνει στις αξίες της ΕΕ. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη συμμετοχή των δικαιούχων καθώς και η διαφάνεια.

Διαβάστε ακόμη:

«Στα κάγκελα» οι συνταξιούχοι για τον φόρο έως και 55% στα αναδρομικά τους

Άλλαξε χέρια το σπίτι του Μιχάλη Γουλανδρή στη Στησιχόρου

Οικογένειες με 2 παιδιά τα πιο μεγάλα φορολογικά υποζύγια στην Ελλάδα και στην ΕΕ (πίνακες)