Σχέδιο Ανάκαμψης

Τα «μαθηματικά» του Σχεδίου Ανάκαμψης - Συνδυαστικά, οι δαπάνες και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 6,9% το 2026 στο βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας - Τα εντυπωσιακά νούμερα του διευρυμένου σεναρίου - Ο καταλυτικός ρόλος της μακροχρόνιας επίδρασης των μεταρρυθμίσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι καθένα από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει αποτελεσματικά στους έξι πυλώνες που έχουν συμφωνηθεί