Σχέδιο Ανάκαμψης

Το μνημόνιο προβλέπει την ενημέρωση των μελών του ΟΕΕ για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές από την ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0

Τα «μαθηματικά» του Σχεδίου Ανάκαμψης - Συνδυαστικά, οι δαπάνες και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 6,9% το 2026 στο βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας - Τα εντυπωσιακά νούμερα του διευρυμένου σεναρίου - Ο καταλυτικός ρόλος της μακροχρόνιας επίδρασης των μεταρρυθμίσεων