Μια νέα δέσμη μέτρων για την αξιοποίηση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στην ΕΕ παρουσίασε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζει η πρόθεση των Βρυξελλών να θέσει κανόνες στους ίδιους τους διεθνείς οίκους που παρέχουν την αξιολόγηση και πιστοποίηση των κριτηρίων ESG με στόχο να δημιουργήσει ενιαία αλλά και καλύτερα στάνταρ διευκολύνοντας έτσι τη ροή νέων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία έως το 2050 προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Ωστόσο, εταιρείες και επενδυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης και αναφοράς των κριτηρίων ESG.


Με δεδομένο το στοιχείο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση διευκολύνοντας και ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και συμβάλλοντας αποτελεσματικά και στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής συμφωνίας του Green Deal. Για το σκοπό αυτό προτείνονται νέοι κανόνες για τους παρόχους περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση αξιολογήσεων, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη διαφάνεια στην αγορά των βιώσιμων επενδύσεων.

«Έχουμε θέσει τα θεμέλια του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης. Τώρα είναι καιρός να τα αξιοποιήσουμε. Σήμερα λαμβάνουμε μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ταξινομίας της ΕΕ. Και εισάγουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ακεραιότητα στην αγορά με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των οργανισμών αξιολόγησης. Βασική μας προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση της χρηστικότητας και της συνοχής του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης. Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης της μετάβασης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα σημεία εκκίνησής τους, μπορούν να διαθέτουν επαρκή εργαλεία και στήριξη για τις προσπάθειες μετάβασης προς τη βιωσιμότητα» τόνισε χαρακτηριστικά η αρμόδια επίτροπος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, Μαρέιντ Μαγκίνες.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ενέκρινε κατ’αρχήν ένα νέο σύνολο κριτηρίων ταξινόμησης για τις οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους μη κλιματικούς περιβαλλοντικούς στόχους, και συγκεκριμένα:

• τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων,
• τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία,
• την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης,
• την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις αξιολογήσεις ESG, καθώς οι βαθμολογίες των διεθνών οίκων παίζουν σημαντικό έως καθοριστικό ρόλο στη ροή των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων. Οι διεθνείς επενδυτές αγοράζουν όλο και περισσότερες μετοχές και εταιρικά ομόλογα με βάση την αξιολόγηση και επίδοση των επιχειρήσεων στα κριτήρια ESG. Αυτό, λοιπόν, έχει αυξήσει αντιστοίχως τη ζήτηση για την παροχή αξιολογήσεων από τους διεθνείς οίκους με βάση τα κριτήρια ESG.

Οι διεθνείς οίκοι που έχουν αναπτύξει την παροχή αξιολογήσεων/βαθμολογιών με βάση τα κριτήρια ESG είναι, μεταξύ άλλων, η S&P Global, η Moody’s, η MSCI και η Sustainalytics της Morningstar.


Σύμφωνα με την κυρία ΜακΓκίνες, η δράση των οίκων αξιολόγησης σε σχέση με τα κριτήρια ESG στην ΕΕ δεν διέπεται σήμερα από κάποιο κανονιστικό πλαίσιο, κάτι που σημαίνει πως είναι πρακτικά δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των αξιολογήσεων τους. «Δεν είναι σαφές πως καταλήξουν στις βαθμολογίες που δίδουν και αυτό φαίνεται πως δημιουργεί μια σύγκρουση συμφερόντων» τόνισε η Επίτροπος, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι κάτι που θα αλλάξει με τα νέα μέτρα.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με βιώσιμες επενδύσεις. Επιπλέον, η πρόταση θα απαιτεί πως οι οίκοι αξιολόγησης ESG που παρέχουν υπηρεσίες σε επενδυτές και εταιρείες στην ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας και να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίζεται με διαφανή τρόπο η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών και των ελέγχων τους με στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς.

«Είναι σημαντικό οι υπάρχοντες κανόνες και μέσα να είναι συνεκτικά, φιλικά προς τον χρήστη και να λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη. Ταυτόχρονα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εταιρείες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για να επενδύσουν στη μετάβασή τους στη βιωσιμότητα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για την αύξηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας της Ευρώπης και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής» σχολίασε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Οι προτάσεις της Κομισιόν θα τεθούν προς διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2024.

Διαβάστε ακόμα

Οι Σπαρτιάτες και οι «ΨΕΚ», ο Μουράτογλου στις οπτικές ίνες, το signing bonus, τα ψώνια του Τζουζέπε, οι νέες business Στέγγου και το «αμόκ» Γκριμάλντι

Γκριμάλντι: Με €164 εκατ. κυρίαρχος σε Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο – Το παρασκήνιο και τα σχέδια στην Κρήτη

Από τον φαλλοκράτη Μπερλουσκόνι στη μητριαρχία της Μαρίνα – Το δαχτυλίδι της διαδοχής στην αυτοκρατορία του Καβαλιέρε

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ