πράσινη ανάπτυξη

Μείωση κατά 30% στις τιμές χονδρεμπορικής τις μέρες με υψηλό αιολικό δυναμικό-Αναγκαία η αποθήκευση αερίου για να μπορούν να αξιοποιηθούν οι εποχές με χαμηλές τιμές

Υπό την οπτική της παρούσας στήλης, δηλαδή της επιρροής των θεσμικών εξελίξεων επί της οικονομίας της Ευρωζώνης και των επιμέρους χωρών, δυο εμφανίζονται ως τα βασικά πεδία επί των οποίων θα δοθούν οι πολιτικές μάχες του άμεσου μέλλοντος

chalki4

Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας που υλοποιεί την ελληνογαλλική συνεργασία με έμφαση σε επενδύσεις ΑΠΕ, εξοικονόμηση, περιβάλλον, διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη μετακίνηση

Στην Ευρώπη η πανδημία οδήγησε σε επιτάχυνση της αυτοματοποίησης, αλλά και της οικονομικής ανισότητας. Παράλληλα, η πανδημία έχει «παγώσει» τυχόν πολιτικές αναταραχές, αλλά οι υποκείμενοι λόγοι έχουν αυξηθεί

Την τελευταία δεκαετία οι αμερικανικές μετοχές ανέβηκαν με διπλάσιο ρυθμό απ’ ό,τι οι ευρωπαϊκές, αλλά ίσως η εικόνα να αλλάζει, καθώς η Γηραιά Ηπειρος έχει προβάδισμα στην πράσινη ενέργεια, που αποτελεί το νέο προνομιακό πεδίο για τους επενδυτές