πράσινη ανάπτυξη

Στην Ευρώπη η πανδημία οδήγησε σε επιτάχυνση της αυτοματοποίησης, αλλά και της οικονομικής ανισότητας. Παράλληλα, η πανδημία έχει «παγώσει» τυχόν πολιτικές αναταραχές, αλλά οι υποκείμενοι λόγοι έχουν αυξηθεί

Την τελευταία δεκαετία οι αμερικανικές μετοχές ανέβηκαν με διπλάσιο ρυθμό απ’ ό,τι οι ευρωπαϊκές, αλλά ίσως η εικόνα να αλλάζει, καθώς η Γηραιά Ηπειρος έχει προβάδισμα στην πράσινη ενέργεια, που αποτελεί το νέο προνομιακό πεδίο για τους επενδυτές

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων θέτει σταδιακά στις δημόσιες αρχές ποσοτικούς στόχους για επιλεγμένα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο