Καθαρά κέρδη ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους κοινών μετοχών ύψους 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανακοίνωσε η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά του Nasdaq, Performance Shipping Inc. συμφερόντων της Αλίκης Παληού.

Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2023 συγκρίνονται με καθαρό εισόδημα 23,8 εκατ. δολάρια και καθαρό εισόδημα που αναλογεί στους κοινούς μετόχους 9,4 εκατ. δολάρια για την ίδια περίοδο του 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν 2,03 δολάρια και 0,63 δολάρια αντίστοιχα.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 23,8 εκατ. δολάρια (22,7 εκατ. δολάρια καθαρά από τα έξοδα ταξιδιού) για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, έναντι 27,8 εκατ. δολαρίων (25,0 εκατ. δολάρια καθαρά από τα έξοδα ταξιδιού) για την ίδια περίοδο του 2022. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των ισοδύναμων ναύλων χρονοναύλωσης (“TCE rates”) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των ημερών ιδιοκτησίας.

Σε επίπεδο στόλου, ο μέσος ρυθμός TCE-ημερήσιος ναύλος για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν 33.114 δολάρια, σε σύγκριση με μέσο ρυθμό 40.469 δολάρια για την ίδια περίοδο του 2022. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν 9,3 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 23,7 εκατ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Ετήσια

Τα καθαρά κέρδη για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 69,4 εκατ. δολάρια και 36,3 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 56,9 εκατομμύρια δολάρια και οδήγησαν σε κέρδη ανά μετοχή, βασικά και απομειωμένα, ύψους 5,43 δολαρίων και 1,91 δολαρίων αντίστοιχα. Το καθαρό εισόδημα που αναλογεί στους μετόχους για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 12,0 εκατομμύρια δολάρια και οδήγησε σε κέρδη ανά κοινή μετοχή, βασικά και απομειωμένα, 6,49 δολάρια και 3,02 δολάρια αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ του καθαρού εισοδήματος και του καθαρού εισοδήματος που αναλογεί στους κοινούς μετόχους για καθένα από τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αντανακλά κυρίως συνολικά μη ταμειακά διαθέσιμα στοιχεία ύψους 10,6 εκατ. δολαρίων και 23,3 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα US GAAP, τα οποία δεν επηρεάζουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη 

Πλειστηριασμοί: Νέα σφυριά για ΕΝΚΛΩ και οικογένεια Κουτρουλιά (pics)

Ε9: Τέλος χρόνου για διορθώσεις – Τι να προσέξετε για να ξεφουσκώσετε τον ΕΝΦΙΑ

«Little Athens» – Η νέα γειτονιά στο «The Ellinikon»: Πάνω από 1.100 σπίτια βγαίνουν σταδιακά στην αγορά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ