Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την έκδοση ομολογίας ύψους 150 εκατ. ευρώ στην Capital Product Partners, συμφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη. Το ομόλογο της CPLP Shipping Holdings PLC θα είναι πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες. Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στα €1.000.

Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα εξής:  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 932 η /12.10.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε: Την έγκριση περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία “CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC” για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 150.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 150 εκατ. με την εγγύηση της “CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.”

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA BANK A.E.» και «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και του Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.»

Σημειώνεται ότι η κίνηση της Capital Product Partners συμπίπτει με την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά των LNG carriers μέσω νέων επενδύσεων ύψους $1,2 δισ.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης

12 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας εταιρείας (https://www.cplpholdings.cy/article/corporate-bond ).

12 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

18 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)

20 Οκτωβρίου 2021: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος)

20 Οκτωβρίου 2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.

22 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

22 Οκτωβρίου 2021: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

25 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Δυνάμει της από 07.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 07.10.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (εφεξής «Εκδότρια»), η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εκδότρια (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003, παραμένουν σε ισχύ ιδίως η διάταξη του άρθρου 14 του ν.3156/2003, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3371/2005 , συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €150.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), με την εγγύηση της εταιρείας «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία.

Περαιτέρω, δυνάμει της από 07.10.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», (εφεξής η «Εγγυήτρια») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας στο πλαίσιο του ΚΟΔ.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €120.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Διαβάστε ακόμη:

Ερντογάν: Νέες καρατομήσεις στην Κεντρική Τράπεζα – «Βουτιά» ρεκόρ για τη λίρα

Ακρίβεια: «Τσουνάμι» ανατιμήσεων σαρώνει την αγορά (πίνακες, τιμές, pics)

Τζιμ Ντέιβις: Ο Έλληνας που έφτιαξε από το μηδέν την αυτοκρατορία των New Balance (pics)