Η Eagle Bulk Shipping Inc. αγόρασε  μετοχικό πακέτο 3, 8 εκατομμύρια κοινών μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο της συμμετοχής του fund της Oaktree στο μετοχικό κεφάλαιο της Eagle σε ποσοστό περίπου 28%, έναντι συνολικού τιμήματος αγοράς περίπου 219,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή αγοράς των 58 δολαρίων ανά μετοχή αντιπροσωπεύει έκπτωση περίπου 11 δολαρίων ανά μετοχή ή περίπου 16% στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού, όπως έχει προσαρμοστεί  ανά μετοχή, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2023 και τις τρέχουσες αποτιμήσεις του στόλου.1

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα στην απόφασή του μετά από προσεκτική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με εξωτερικούς νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Ο πρόεδρος της Eagle, Paul Leand, Jr., σχολίασε: «Η σημερινή συναλλαγή είναι προς το συμφέρον των μετόχων μας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Εξασφαλίζει ότι οι μέτοχοι διατηρούν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την αξία της επένδυσής τους στην Eagle Bulk και εξαλείφει κάθε πιθανή διαταραχή που προκύπτει από την πώληση ενός πολύ σημαντικού ποσοστού στην εταιρεία».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eagle, Gary Vogel, πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι η συναλλαγή θα είναι σημαντικά ενισχυτική για την καθαρή αξία ανά μετοχή και τα κέρδη ανά μετοχή σε μελλοντικές περιόδους, με βάση τα ιστορικά ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της προσφοράς. Όσον αφορά το μέλλον, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας για την ανάπτυξη και την ανανέωση, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των 33 προηγούμενων εξαγορών πλοίων μας, και παραμένουμε προσηλωμένοι στο να ενεργούμε ευκαιριακά για τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους μας».

Ο ισολογισμός της Eagle παραμένει ισχυρός, με συνολική ρευστότητα περίπου 188 εκατομμυρίων δολαρίων με βάση τα οικονομικά στοιχεία της 31ης Μαρτίου 2023, όπως προσαρμόζονται για την παρούσα συναλλαγή, τη χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε προηγουμένως και τη δραστηριότητα πώλησης και αγοράς πλοίων. Η εταιρεία σημείωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στην ισορροπημένη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της τρέχουσας μερισματικής της πολιτικής του 30% του καθαρού εισοδήματος, το οποίο πιστεύουμε ότι θα επηρεαστεί θετικά από αυτή τη συναλλαγή, και της συνεχιζόμενης αποπληρωμής του μακροπρόθεσμου χρέους.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, οι κυκλοφορούντες κοινές μετοχές της Εταιρείας θα μειωθούν σε περίπου 9,3 εκατομμύρια μετοχές. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από τα μετρητά στο ταμείο και από αναλήψεις στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης της eταιρείας.

Διαβάστε ακόμα

Ανάλυση: Η Ελλάδα ξανά στις κάλπες – Το σενάριο καταστροφής και οι προσδοκίες των αγορών

Ντιν Μητρόπουλος: Από ένα μικρό χωριό στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων -Τι ψάχνει στην Ελλάδα ο «γκουρού των εξαγορών»

Dimand: Στο €1,16 δισ. η αξία των επενδύσεων έως το 2026 – Στροφή σε κατοικία, στόχος τα 300 διαμερίσματα (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ