Ναυτιλία

ΕΕ για Ναυτιλία: Υπεύθυνοι και οι χρονοναυλωτές για την καταβολή του φόρου καυσίμων

  • Μηνάς Τσαμόπουλος


Η συμμετοχή της Ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις που θα γίνουν στις Βρυξέλλες σήμερα 14 Ιουλίου

Μέχρι τώρα η ναυτιλία εξαιρείτο κάτι που δεν ισχύει πλέον. Όμως η ειδοποιός διαφορά είναι ότι τους φόρους εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, co2, θα τους πληρώνει και ο ναυλωτής του πλοίου μαζί με τον πλοιοκτήτη.

Η πλοιοκτησία έως τώρα ζητούσε το κόστος να το αναλαμβάνει και ο ναυλωτής του πλοίου, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δίκαιο να πληρώνει μόνο ο πλοιοκτήτης τους φόρους αυτούς. Η ΕΕ έδωσες μία μεσοβέζικη λύση και υπεύθυνος θα είναι και ο χρονοναυλωτής δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί το πλοίο για να μεταφέρει προϊόντα του.

Yπεύθυνος λοιπόν θα είναι και εκείνος που θα αποφασίζει από πού και με ποιο τι είδος καυσίμου θα εφοδιάζεται το πλοίο, για το ποιο δρομολόγιο θα κάνει και με ποια ταχύτητα θα ταξιδεύει το πλοίο.

Ο φόρος θα υπολογίζεται ανάλογα με τα μίλια που διανύει ένα πλοίο

Ειδικότερα, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι το πρόσωπο ή ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με [τον παρόντα κανονισμό / την παρούσα οδηγία] θα πρέπει να είναι η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία ορίζεται ως ο πλοιοκτήτης ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής πλοίων, που έχει αναλάβει την ευθύνη για την διαχείριση του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ότι, με την ανάληψη αυτής της ευθύνης, συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες που επιβάλλονται από τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης.

Ο ορισμός αυτός βασίζεται στον ορισμό της «εταιρείας» στο άρθρο 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1], και σύμφωνα με το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων που θεσπίστηκε στο 2016 από τον ΙΜΟ.

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η ναυτιλιακή εταιρεία θα μπορούσε, μέσω συμβατικής ρύθμισης, να θεωρήσει τον φορέα που είναι άμεσα υπεύθυνος για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την ένταση εκπομπής του αερίου του θερμοκηπίου και της ενέργειας-καυσίμου που χρησιμοποιείται από το πλοίο, ως υπόλογη για το κόστος συμμόρφωσης βάσει του [ Κανονισμός / παρούσα οδηγία]. Αυτή η οντότητα θα είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επιλογή καυσίμου, διαδρομής και ταχύτητας του πλοίου».

Τον περασμένο Απρίλιο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και η Ένωση Σουηδών Εφοπλιστών, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) Transport & Environment, απηύθυναν κοινή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούν τη δημιουργία ειδικού ταμείου κάτω από το ευρωπαϊκό ETS, το οποίο θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα της τιμής του άνθρακα (carbon price), τη μείωση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας και τον περιορισμό των οικονομικών και διοικητικών επιβαρύνσεων για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας.

Έρευνες

Έρευνες που έχουν γίνει καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η δημιουργία «πράσινης» ναυτιλίας, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο από τους πλοιοκτήτες, καθώς στην προσπάθεια πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες της βιομηχανίας: παραγωγοί ενέργειας, έμποροι καυσίμων, ναυπηγεία/εργοστάσια (κατασκευή συστημάτων πρόωσης), νηογνώμονες, λιμένες (δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τα «πράσινα» καύσιμα). Σημειωτέον ότι οι τρέχουσες παραγγελίες νεότευκτων (με ημερομηνία παράδοσης 2023-2014) περιλαμβάνουν διπλό σύστημα χρήσης καυσίμου (“dual-fuel ready”, “Nox Tier III compliant”). Οι αλλαγές σημαίνουν αύξηση στην τιμή των καυσίμων με εν τέλει επίδραση στο κόστος των ίδιων των πλοίων».

EU ETS

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) εισήχθη το 2005, αποτελεί περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions). Λειτουργεί με βάση τις αρχές ορίου εκπομπών και εμπορίας δικαιωμάτων μέσα στο ίδιο το σύστημα (“cap and trade system”) παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στην ανανεώσιμη τεχνολογία, στοχεύει στην απανθρακοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, (κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050).

Τον Μάρτιο 2018, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έθεσε σε ισχύ το σύστημα συλλογής δεδομένων (Data Fuel Collection System) σύμφωνα με το οποίο πλοία που προσεγγίζουν τους ευρωπαϊκούς λιμένες θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τα συστήματα EU MRV Regulation και IMO Data Collection System. Επίσης, συμφώνησε σε μία αρχική στρατηγική μείωσης εκπομπών ρύπων τουλάχιστον σε 50% έως το 2050, σε σύγκριση με το 2008.

Διαβάστε ακόμη:

Υπάλληλοι την «έφεραν» σε μεγάλη αλυσίδα φαστ φουντ: «Παραιτούμαστε όλοι… Συγγνώμη για την αναστάτωση!»

Γονικές παροχές: Πότε «τσιμπά» η εφορία τα χρήματα που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους

Πιερρακάκης: Οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr έγιναν 1.200 σε δύο χρόνια