Ναυτιλία

‘Ερευνα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στα ελληνικά λιμάνια

  • Μηνάς Τσαμόπουλος


Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στο αριθμό των προσεγγίσεων πλοίων τον οποίο φιλοξένησαν οι ελληνικοί λιμένες το 2020 σε σύγκριση με το 2019

Η πανδημία που προκάλεσαν τα κρούσματα του COVID-19 σε ολόκληρο τον πλανήτη επηρέασε σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο και το σύνολο του θαλάσσιου εμπορίου. Οι ελληνικοί λιμένες δεν έμειναν ανεπηρέαστοι.

Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στο αριθμό των προσεγγίσεων πλοίων τον οποίο φιλοξένησαν οι ελληνικοί λιμένες το 2020 σε σύγκριση με το 2019.  Η αύξηση των προσεγγίσεων πλοίων στους ελληνικούς λιμένες τους πρώτους δύο μήνες του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ανεστράφη στα μέσα του Μάρτη, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο COVID-19 αποτελούσε πλέον πανδημία. Η Ελλάδα όπως και πολλές άλλες χώρες σε όλες  ηπείρους αναγκάστηκε να υιοθετήσει πολιτικές κλεισίματος της οικονομίας με στόχο των περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων.

Η καταγραφή των δεδομένων από τα οποία μπορεί να γίνει εκτίμηση για τα μελλούμενα  έγινε από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θάνο Πάλλη και Γιώργο Βαγγέλα  οι οποίοι επιμελούνται το GREPORT2020, την έκθεση για τους ελληνικούς λιμένες. Πρόκειται για την   3η ανανεωμένη έκδοση, και εκδίδεται από την Ports & Shipping Advisory).

Σε ετήσια βάση, το 2020 ο συνολικός αριθμός προσεγγίσεων πλοίων στο σύνολο των ελληνικών λιμένων μειώθηκε κατά 17,7%. Η μείωση εμφανίσθηκε την 13η εβδομάδα του έτους, διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, πριν υπάρξει μια προοδευτική επιστροφή στα επίπεδα του 2019 από τον Οκτώβριο ως το τέλος του 2020. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2020 οι προσεγγίσεις πλοίων στους ελληνικούς λιμένες υπήρξαν αυξημένες σε σχέση με το 2019, αφήνοντάς αρκετά περιθώρια αισιοδοξίας.

Σύνολο Αφίξεων πλοίων σε Ελληνικούς λιμένες: 2019 vs. 2020

«Η επίδραση της πανδημίας, και η ένταση των μεταβολών δεν ήταν ίδια σε όλες τις ναυλαγορές» επισημαίνει ο Θάνος Πάλλης:

«Στην περίπτωση των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η ακύρωση των δρομολογίων – τα ονομαζόμενα και ως ‘blank sailings” – δεν επηρέασαν τους ελληνικούς λιμένες σημαντικά. Η μείωση των προσεγγίσεων το 2020 έναντι των αντίστοιχων προσεγγίσεων το 2019 υπήρξε οριακή (-1%). Σε όλο το πρώτο εξάμηνο της πανδημίας (Μάρτιος-Αύγουστος 2020) ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία προσέγγισαν τους ελληνικούς λιμένες αυξήθηκε, ενώ οι τάσεις ήταν αρνητικές στο δεύτερο μισό του έτους, και ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο (-8,3%).»

Η αρνητική επίδραση ήταν σημαντικότερη στην περίπτωση της επιβατηγού ναυτιλίας. Η  ακτοπλοΐα επηρεάσθηκε από τους περιορισμούς στην κίνηση πολιτών που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Η κρουαζιέρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, σταμάτησε καθολικά τα δρομολόγια από τον Μάρτιο 2020 – καθώς υπήρξαν αρνητικά φαινόμενα διαχείρισης της κρίσης σε ορισμένα κρουαζιερόπλοια. Ένας περιορισμένος αριθμός εταιριών έκανε ‘δειλά’ βήματα επιστροφής, και υπήρξαν προσεγγίσεις σε ορισμένους ελληνικούς λιμένες,. Παρότι ορισμένοι από τους λιμένες κατέβαλλαν ιδιαίτερες προσπάθειες – με ενδεικτικό παράδειγμα τις υπηρεσίες home-porting που πρόσφερε με επιτυχία το Ηράκλειο ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας – οι δραστηριότητες κρουαζιέρας τους οποίους φιλοξένησε το ελληνικό λιμενικό σύστημα κατά το 2020 ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, όπως άλλωστε συνέβη και στο σύνολο της Μεσογειακής αγοράς.

Σύνολο Αφίξεων πλοίων σε Ελληνικούς λιμένες / ναυλαγορά: 2019 vs. 2020

Διαβάστε ακόμη:

Με 140 deals «έκλεισε» το 2020 για την πανευρωπαϊκή αγορά «κόκκινων» δανείων – Η επίδοση της Ελλάδας

Πωλείται το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη έναντι 18 εκατ. ευρώ

Ενοίκια: Έως το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις Ιανουαρίου