Τα ESG Shipping Awards, σε συνεργασία με το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Ελλάδος, φιλοξένησαν μια παράλληλη εκδήλωση με τίτλο “ESG Strategies for Sustainable Shipping” στο πλαίσιο του 9ου Our Ocean Conference 2024 στην Ελλάδα.

Με έμφαση σε κρίσιμα θέματα, όπως η ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και η διερεύνηση των οικονομικών οφελών στον τομέα της ναυτιλίας, η εκδήλωση είχε ως στόχο να προωθήσει βιώσιμες πρακτικές και επενδύσεις, να ενισχύσει τη συνεργασία και να προωθήσει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των ωκεανών.

“Καθώς ο κλάδος της κρουαζιέρας επιδιώκει την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050, η συνεργασία θα είναι το κλειδί για την απελευθέρωση του μελλοντικού δυναμικού και την επίτευξη των φιλόδοξων δεσμεύσεών μας. Πρέπει να συνεργαστούμε – φορείς κρουαζιέρας, προμηθευτές, τερματικοί σταθμοί, λιμάνια και προορισμοί – καθώς προσπαθούμε η κρουαζιέρα να γίνει ένας ολοένα και πιο βιώσιμος τρόπος για να ανακαλύψουμε τον κόσμο.

Οι βασικοί τομείς εστίασης μεταξύ των γραμμών μελών της CLIA περιλαμβάνουν τη δράση για το κλίμα, τον αειφόρο τουρισμό, τη διατήρηση και την ποικιλομορφία με πρωταρχικό μέλημα την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία των επιβατών και του πληρώματος. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο της βιομηχανίας μας. Προσφέρουμε ένα χωρίς αποκλεισμούς, πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας, με συχνά περισσότερες από 60 εθνικότητες να εργάζονται στα πλοία και το 94% των γυναικών ναυτικών να εργάζονται στα κρουαζιερόπλοια”, δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη, Regional Director, Eastern Mediterranean, Cruise Lines International Association (CLIA)

Η Rose Easton, Chief Responsible Investment Ecosystems Officer, UN PRI, τόνισε ότι “οι επενδυτές έχουν βασικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υποστήριξη της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της ναυτιλίας. Οι υπεύθυνες επενδύσεις γίνονται πλέον mainstream και οι επενδυτές ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο πλαίσια όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, όταν ευθυγραμμίζονται με τα καταπιστευτικά τους καθήκοντα, αναμένοντας από τις εταιρείες να ενσωματώσουν υπεύθυνες πρακτικές στις καθημερινές επιχειρηματικές τους πρακτικές. Οι εταιρείες που υιοθετούν καλές πρακτικές αειφορίας, διοικούνται σωστά και δίνουν προτεραιότητα και δέουσα επιμέλεια στις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού, θα πρέπει να ανταμείβονται από αυξημένη ζήτηση και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί καλύτερη αξία για τους μετόχους. Τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της μετάβασης, καθώς ο κλάδος προχωρά το ταξίδι της απεξάρτησης από τον άνθρακα”.

Η κ. Βιβή Κολλιοπούλου, Πρόεδρος της WISTA Hellas, τόνισε με έμφαση “Η ποικιλομορφία – συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ποικιλομορφίας των φύλων – είναι το κλειδί για την παροχή ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη ναυτιλιακή βιομηχανία διεθνώς. Ένα περιβάλλον με μειωμένες ανισότητες προάγει την ευημερία των εργαζομένων και συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη”.

“Η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας και της ασυνέπειας των κανονισμών σε διάφορες περιοχές και του υψηλού κόστους που συνδέεται με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και του παγκόσμιου χαρακτήρα της βιομηχανίας που περιπλέκει την επιβολή και την παρακολούθηση”, δήλωσε η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος της Hellenic Marine Equipment Manufacturers and Exports (HEMEXPO).

Συντονίστρια του πάνελ ήταν η Έλενα Αθουσάκη, Principal Organizer of ESG Shipping Awards

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:

Ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ναυτιλιακή βιομηχανία ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις δεσμεύσεις των συμμετεχόντων οργανισμών να συμβάλουν σε αυτούς τους παγκόσμιους στόχους.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις: Προσδιορισμός των βασικών περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός κλάδος και συζήτηση των μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Συμμετοχικότητα και κοινωνική ευθύνη: Συζήτηση στρατηγικών για την προώθηση της συμμετοχικότητας και της κοινωνικής ευθύνης στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο όσον αφορά την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού όσο και τη δέσμευση με τις τοπικές κοινότητες, και επισήμανση συγκεκριμένων κοινωνικών πτυχών που υποστηρίζονται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Επιτυχημένα παραδείγματα πρακτικών ESG: Παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων εταιρειών ή οργανισμών της ναυτιλιακής βιομηχανίας που έχουν εφαρμόσει πρακτικές ESG και εξέταση των οικονομικών οφελών και ευκαιριών που προκύπτουν από τέτοιες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης επιχειρησιακής απόδοσης και της ενισχυμένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών.

Υποστήριξη από επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υποστηρίξουν την υιοθέτηση πρακτικών ESG στον ναυτιλιακό τομέα και προσδιορισμός των βασικών στοιχείων που συνήθως κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους κατά την αξιολόγηση τέτοιων πρακτικών, όπως η διαφανής υποβολή εκθέσεων και οι μετρήσιμες μετρήσεις επιπτώσεων.

Η παράλληλη εκδήλωση με τίτλο ” ESG Strategies for Sustainable Shipping” υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και των καινοτόμων λύσεων για την προώθηση της βιωσιμότητας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Διαβάστε ακόμη 

Τιμούρ Τουρλόφ (Freedom Finance Corp.): Ανοίγουμε την πόρτα της Wall Street στις ελληνικές επιχειρήσεις

Πώς θα διαμορφωθούν τα ενοίκια των γραφείων τη διετία 2024- 2025 στην Αθήνα – Οι τιμές (διαγράμματα)

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα ιστορικών ονομάτων, με «Λίρα», «Πετζετάκι» και… “Four Seasons” (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ