Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ ενέκριναν τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) και τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο σύστημα, ως μέρος του πακέτου «Fit for 55»– εμπορία ρύπων.

H Ένωση Eλλήνων Eφοπλιστών χαιρέτισε την προσέγγιση του Συμβουλίου της ΕΕ για την αναθεώρηση της Οδηγίας EU ETS. «Πρόκειται για απόφαση σύμφωνη και με την πρόσφατη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος που υποστηρίζει την υποχρεωτική μετακύλιση του κόστους ETS στον εμπορικό φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου, τηρώντας την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως προτείνει ο ευρωπαϊκός εφοπλισμός» επισημαίνεται σε σχόλιο της ΕΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, επίσης, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Ταμείου ειδικού για τη ναυτιλία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά σύνθετες απαιτήσεις για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, ο οποίος έχει το υψηλότερο κόστος προσαρμογής σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας και των μεταφορών.

Μετά την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα ξεκινήσουν σύντομα εν όψει της εξεύρεσης συμφωνίας για το τελικό κείμενο.

Από την πλευρά της η ECSA, η Ένωση Ευρωπαίων Εφοπλιστών χαιρετίζει την ισχυρή υποστήριξη του Συμβουλίου για την υποχρεωτική μετακύλιση των δαπανών ETS στον εμπορικό φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου, η οποία υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με τη μετακύλιση των δαπανών ακολουθεί την υιοθέτηση παρόμοιας θέσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η διατήρηση της σταδιακής περιόδου και η σταδιακή συμπερίληψη των εκπομπών από τη ναυτιλία σε περίοδο τεσσάρων ετών είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση ομαλής μετάβασης.

«Η ECSA χαιρετίζει επίσης τη δέσμευση του Συμβουλίου να διασφαλίσει ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη ναυτιλία μέσω ειδικών προσκλήσεων στο πλαίσιο του ταμείου καινοτομίας ETS. Ωστόσο, η ECSA πιστεύει ότι αυτή η δέσμευση δεν φτάνει αρκετά για να υποστηρίξει την καινοτομία και να γεφυρώσει το σημαντικό χάσμα τιμών με τα καθαρά-αποθειωμένα- καύσιμα. Ως εκ τούτου, η ECSA ζητά τη δέσμευση των εσόδων του ETS για την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα, όπως προτείνει το ΕΚ.

«Αν και οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες θα προτιμούσαν μια διεθνή λύση, αναγνωρίζουμε ότι η ναυτιλία θα πρέπει να συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και σε επίπεδο ΕΕ. Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο υποστηρίζουν παρόμοια θέση σχετικά με την υποχρεωτική μετακύλιση των δαπανών στους εμπορικούς φορείς, η οποία υπήρξε ένα από τα κύρια σημεία που έχουμε θέσει με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Χρειαζόμαστε όλα τα χέρια στο κατάστρωμα και μια σωστή εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» για την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου», δήλωσε ο Φίλιππος Φίλης, Πρόεδρος της ECSA

«Το κείμενο που εγκρίθηκε είναι ένα καλό βήμα προς την επίτευξη ενός κλιματικού φιλόδοξου και αποτελεσματικού μέτρου. Είναι ενθαρρυντικό ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη ναυτιλία στο πλαίσιο του ταμείου καινοτομίας, αλλά η θέση του Συμβουλίου υπολείπεται της διάθεσης των εσόδων. Η κατανομή των εσόδων στον τομέα είναι απαραίτητη για τη γεφύρωση του χάσματος τιμών μεταξύ καθαρών και συμβατικών καυσίμων μέσω, μεταξύ άλλων, των συμβάσεων άνθρακα για διαφορά.

Ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα κατά τις διαπραγματεύσεις και να πλησιάσει τη θέση του Κοινοβουλίου. Το 80% των τρεχόντων εσόδων ETS χρησιμοποιείται για την ενεργειακή μετάβαση σε άλλους τομείς του ETS και πρέπει να δούμε το ίδιο να συμβαίνει στη ναυτιλία. Είναι μια στιγμή για την απελευθέρωση του άνθρακα από τη ναυτιλία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου», δήλωσε ο Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της ECSA.

Το Συμβούλιο υποστήριξε επίσης μια πρόταση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των πλοία κατηγορίας πάγου καθώς και ειδικές διατάξεις για μικρά νησιά και εξόχως απόκεντρες περιοχές. Από την άποψη αυτή, οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες προσβλέπουν στη συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την επίτευξη κατάλληλης λύσης.

Διαβάστε ακόμη:

Ξανά στο σφυρί η βίλα του Γιώργου Γλου στην Καστέλα – Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το εσωτερικό της

Morgan Stanley: Πιθανή η αναβάθμιση από την Fitch Ratings στις 8 Ιουλίου – Κλειδί το NGEU

Μειωμένα ενοίκια: Νέες πληρωμές σε 2.258 ιδιοκτήτες ακινήτων