Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πλέον η υπ’ αριθμόν ένα αποστολή της ανθρωπότητας στις ημέρες μας. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πρωτοπόρα στη λήψη περιβαλλοντικών μέτρων και το αποτύπωμα είναι μόλις 2% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), που είναι το τμήμα του ΟΗΕ για τη ναυτιλία, έθεσε στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων τουλάχιστον σε 50% έως το 2050, σε σύγκριση με το 2008.

Στις μέρες μας το περιβάλλον και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν θέματα πρώτιστης σημασίας για το επιχειρείν. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα κάνει μια κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, όπως έχουν καθοριστεί παγκοσμίως, σύμφωνα με την «Ατζέντα 2030» των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης υιοθέτησης των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, αλλά και την ευρύτερη προβολή ελληνικών πρωτοβουλιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η WISTA Hellas (Ενωση Γυναικών της Ναυτιλίας και του Εμπορίου), η δεύτερη παγκοσμίως μεταξύ όλων των εθνικών WISTA, οργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Hellenic Initiatives for Clean Seas», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι πέντε αντιπροσωπευτικών ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Σουζάνα Λασκαρίδη / Ιδρύτρια και διευθύντρια του BlueCycle και αναπληρώτρια διευθύντρια και γ.γ. του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη»

Ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση πλαστικών απορριμμάτων

«Το Πρόγραμμα “BlueCycle” προωθεί μια ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα, στο πλαίσιο της Γαλάζιας και Κυκλικής Οικονομίας.

Με εργαλεία την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, το ανοιχτό πνεύμα για υιοθέτηση νέων προτάσεων και τις σύγχρονες πρακτικές εντάσσει εκ νέου τα χρησιμοποιημένα υλικά στον κύκλο της οικονομίας με νέα μορφή και χρήση και υπό το πρίσμα μιας ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης του πλαστικού.
Είναι αναγκαία η παραγωγική σύνθεση πρωτοβουλιών και προσεγγίσεων για καλύτερα αποτελέσματα, όπως και δημιουργικής αξιοποίησης πληροφοριών από διάφορες πηγές και θεωρώ απαραίτητη τη διασύνδεση της περιβαλλοντικής συνείδησης με την κυκλική οικονομία.

Η εκπαίδευση των νεότερων γενιών στη λογική του κύκλου ζωής προϊόντων και υλικών θα συμβάλει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία στη συνέχεια θα διατρέχει τις καθημερινές δράσεις των ατόμων.

Στους μελλοντικούς στόχους συμπεριλαμβάνονται η ανάγκη κατανόησης της αποτελεσματικής διαχείρισης απορριμμάτων από το ευρύ κοινό, η αποτελεσματική συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων, ενώ συγχρόνως προτείνεται να τεθεί ένας συλλογικός στόχος να γίνει η Ελλάδα παράδειγμα βιώσιμης οικονομίας στην Ευρώπη».

Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου / Εκτελεστική διευθύντρια στο Κοινωφελές Ιδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη

Καθαρισμός των ακτών και μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων

«Το Ιδρυμα συστάθηκε το 2015 εν μέσω μιας έντονης οικονομικής και κοινωνικής περιδίνησης με καταστροφικές συνέπειες και, παρότι ιδρυτικός στόχος ήταν η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αρχικώς επικεντρώθηκαν στη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας και startup εταιρειών.

Στις βασικές επιδιώξεις του Ιδρύματος είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με φορείς παρόμοιων δράσεων, η εκπαίδευση και η αύξηση ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα είναι:

α) το Πρόγραμμα Typhoon με στόχο τον καθαρισμό του συνόλου της ελληνικής ακτογραμμής σταδιακά,
β) το Πρόγραμμα “Sea Change Greek Islands” με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ενίσχυση των κατοίκων και την ευαισθητοποίηση για τη μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλαστικά μιας χρήσης μέσω πολυεπίπεδων και κυρίως συνεργατικών δράσεων,
γ) το Πρόγραμμα “Fishing for Litter” με στόχο τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων με τη συμμετοχή της αλιευτικής κοινότητας και την αλλαγή των πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων της αλιευτικής βιομηχανίας.
Απώτερος στόχος των προγραμμάτων, πέραν των προαναφερθέντων βασικών, είναι η έρευνα και η μελέτη των απορριμμάτων και η αξιοποίηση των ευρημάτων από την Πολιτεία ή/και φορείς και οργανισμούς που διαμορφώνουν ανάλογες πολιτικές.

Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των οργανισμών στην αλλαγή νοοτροπίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και την παραγωγική αξιοποίηση πληροφοριών που οι οργανισμοί παρέχουν μέσω του έργου τους σε κρατικούς φορείς αρμόδιους για τη διαμόρφωση πολιτικών παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και εμπειρίας μεταξύ Πολιτείας και ιδιωτικών φορέων.

Το όραμά μου για την επόμενη μέρα είναι η αύξηση του ποσοστού των ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων χωρίς να υπάρχει ανάγκη συνεχών υπομνήσεων των αυτονόητων πραγμάτων καθώς ήδη θα αποτελούν συνείδηση γι’ αυτούς».

Βέρα Αλεξανδροπούλου / Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στο Thalassa Foundation

Εκπαίδευση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

«Το Ιδρυμα στα επτά χρόνια λειτουργίας του υποστήριξε και υλοποίησε έργα τα οποία προωθούν την αποκατάσταση, τη διατήρηση, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπροσθέτως, το Thalassa Foundation ενθαρρύνει την έρευνα και συνεργάζεται στενά με την επιστημονική κοινότητα για πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ ενισχύει την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με τρόπο εναρμονισμένο πλήρως με τη φύση.

Ουσιαστικής σημασίας είναι το έργο “Αλόννησος: το πρώτο νησί χωρίς πλαστική σακούλα”, η επιτυχία του οποίου έγινε έναυσμα για παρόμοιες εκστρατείες και σε πολλά άλλα νησιά και από άλλους οργανισμούς στη συνέχεια.

Οι προσπάθειες αυτές συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη σύσταση της τελικής εθνικής νομοθεσίας για τις πλαστικές σακούλες το 2017 και άνοιξαν τον δημόσιο διάλογο για το θέμα του πλαστικού μιας χρήσης γενικότερα.

Οι επόμενοι στόχοι του ιδρύματος είναι οι εξής: η δημιουργία ενός δικτύου περιοχών όπου τα φυσικά και πολιτιστικά οικοσυστήματα να συνυπάρχουν αρμονικά και να αποκτήσει η Ελλάδα περιοχές HERITURA (σύνθεση των λέξεων “HERItage” και “naTURA”) για τις οποίες να είναι περήφανες οι μελλοντικές γενιές».

Αναστασία Μήλιου / Διευθύντρια Ερευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και πρέσβειρα της Ε.Ε. για την Αειφόρο Θαλάσσια

Πολιτική Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

«Στόχοι του Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η προστασία της ιδιαίτερης θαλάσσιας/χερσαίας βιοποικιλότητας στη Βορειοανατολική Μεσόγειο χρησιμοποιώντας με αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Οι κρίσιμης σημασίας κίνδυνοι για το θαλάσσιο περιβάλλον:

α) τα ναυτικά ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων προστασίας και τη χρήση της τεχνολογίας,
β) η υπεραλίευση και η παράνομη αλίευση που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή των υδάτινων οικοσυστημάτων και οι οποίες θα μπορούσαν να περιοριστούν με τη χρήση μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας στο πλαίσιο συγκεκριμένων στρατηγικών με τη συνεργασία τοπικών κοινοτήτων, αλιέων και Πολιτείας,
γ) η χρήση πλαστικού και τα απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα κυρίως λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης απορριμμάτων.

Η καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής κουλτούρας δεν πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση ότι αποτελεί τάση της εποχής, αλλά στάση ζωής και θεμελιακή άποψη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η πανδημία αποτέλεσε ένα καλό έναυσμα για την υιοθέτηση μιας τέτοιας νοοτροπίας. Στόχος του “Αρχιπελάγους” μετά από 20 χρόνια ζωής στη θάλασσα είναι η καλλιέργεια ουσιαστικής περιβαλλοντικής συνείδησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, είναι παγκόσμια, αλλά προβάλλοντας συγχρόνως τις ελληνικές πρωτοβουλίες και την τεχνογνωσία για τη θεραπεία αυτών των προβλημάτων».

Σεμίραμις Παληού / Πρόεδρος Δ.Σ. της HELMEPA, διευθύντρια και CEO της Diana Shipping

Πιστή στον στόχο να σώσουμε τις θάλασσες

«Η HELMEPA παραμένει αταλάντευτα πιστή επί 4 δεκαετίες στο μότο των ιδρυτών της “Να σώσουμε τις θάλασσες”, οικοδομώντας συγχρόνως το πλαίσιο ανάπτυξης και δράσης για την επόμενη μέρα με την υποστήριξη ενός ισχυρού δικτύου βιώσιμων κοινοτήτων που μετρά σήμερα πάνω από 200.000 εθελοντές. Η επόμενη μετά την πανδημία απειλή για τον πλανήτη Γη είναι η κλιματική αλλαγή.

Τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για την αντιμετώπισή της είναι: επένδυση για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, δημιουργία συνεργιών, διάχυση γνώσης και ανταλλαγή πληροφοριών – πρωτοβουλίες που επιφέρουν όχι απλές αλλαγές, αλλά ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και στηρίζονται στη συμπληρωματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Προσωπικός στόχος για την επόμενη μέρα είναι η HELMEPA 2.0, που θα αποτελεί μια βελτιωμένη εκδοχή του εμβληματικού οργανισμού που θα αφουγκράζεται την κοινωνία, θα ενσωματώνει στις δράσεις του τις νέες ανάγκες, θα αυξάνει το αποτύπωμα της προστιθέμενης αξίας του, θα προσφέρει όχι μόνο στη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά στην κοινωνία ευρύτερα επιτυγχάνοντας μια βιώσιμη ισορροπία μεταξύ της υποχρέωσης σεβασμού και διαφύλαξης του κληροδοτήματος των ιδρυτών του οργανισμού και της αναγκαιότητας ανάπτυξης μιας εμπλουτισμένης κληρονομιάς που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των επόμενων γενεών».

Ελπη Πετράκη / Πρόεδρος Δ.Σ. της WΙSTA Hellas

Επιτακτική η ανάγκη ανάληψης ατομικής και συλλογικής ευθύνης

«Είναι πολύ σημαντική και ουσιώδης η συμβολή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας προς την επίτευξη του στόχου της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Οι κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των κοινών προσπαθειών. Οσο για το ισχυρότερο όπλο για την επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας, αυτό δεν είναι άλλο από τη συνέργεια».

Διαβάστε ακόμη 

Φθηνότερο ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για αιτήσεις- Ποιοι είναι δικαιούχοι (ΚΑΔ) 

Τηλεργασία: Τι θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου – Τι πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι (ΚΥΑ) 

Εννιακόσιοι νέοι ελεγκτές της Εφορίας «ξεσκονίζουν» τα νέα Ε9