Η ενσωμάτωση των κανονισμών για τον Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Πλοίων (EEXI) και τον Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII), σε συνδυασμό με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, φαίνεται να έχει έμμεσα περιορίσει τη διαθεσιμότητα της χωρητικότητας των πλοίων επηρεάζοντας τις ταχύτητες των πλοίων.

Όπως επισημαίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος Intermodal «μέσω της ανάλυσης των δεδομένων παρακολούθησης πλοίων, παρατηρήθηκε ότι η μέση ταχύτητα των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου έχει μειωθεί στο χαμηλό επίπεδο των 10,86 κόμβων.

Ειδικότερα, τα μη οικολογικά πλοία έχουν βιώσει σημαντικότερο αντίκτυπο λόγω αυτών των νέων κανονισμών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Η Intermodal στην παρούσα έκθεση, προχώρησε σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση του τομέα των Supramax. Πιο συγκεκριμένα, η τάση δείχνει μείωση της ταχύτητας τόσο των eco όσο και των non-eco πλοίων μετά την κορύφωση στα μέσα του 2021, με τις δύο κατηγορίες να φτάνουν στις χαμηλότερες καταγεγραμμένες ταχύτητες, αν και με περιστασιακές αιχμές που συσχετίζονται με τις αυξήσεις του S10TC.

«Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η τάση αυτή δεν αντιστράφηκε μετά τα μέσα του 2023, παρά την αύξηση των αποδοχών- οι μέσες ταχύτητες συνέχισαν να μειώνονται, αν και τα οικολογικά πλοία παρουσίασαν σχετική σταθερότητα στις ταχύτητές τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα μη οικολογικά πλοίο. Πιο συγκεκριμένα, το 2023, η συσχέτιση μεταξύ του S10TC και της ταχύτητας των οικολογικών και των μη οικολογικών σκαφών ήταν αρνητική, σηματοδοτώντας την πρώτη περίπτωση όπου δεν υπήρχε θετική συσχέτιση για περίοδο μεγαλύτερη των δύο μηνών σε ένα έτος».

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση «η αρνητική συσχέτιση ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των μη οικολογικών σκαφών, τα οποία κατέγραψαν συσχέτιση -0,30 κατά τη διάρκεια του 2023, με τις μέσες ταχύτητες να μειώνονται από τα μέσα του έτους παρά την αύξηση των κερδών, παραμένοντας κάτω από το όριο των 11 κόμβων.

Αντίθετα, ενώ τα οικολογικά σκάφη παρουσίασαν επίσης αρνητική συσχέτιση (αν και οριακά κάτω από το μηδέν), σταθεροποιήθηκαν περισσότερο σε μια μέση ταχύτητα 11,15 κόμβων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, καθώς τα κέρδη βελτιώθηκαν».

Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ των ταχυτήτων των οικολογικών και των μη οικολογικών πλοίων υπερβαίνει πλέον τον μέσο όρο της πενταετίας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία συνήθως παρατηρείται η μικρότερη ετήσια διαφορά, συμπίπτοντας με μια παραδοσιακά υποτονική αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο, όταν τα πλοία λειτουργούν με κανονική απόδοση.

«Οι νέοι κανονισμοί περιόρισαν τη δυνατότητα των μη οικολογικών πλοίων να επιταχύνουν κατά τη διάρκεια εύρωστων ναυλαγορών, σε αντίθεση με τα οικολογικά πλοία, διευρύνοντας έτσι το περιθώριο κέρδους για τα σύγχρονα πλοία» επισημαίνεται στην έκθεση από τις αναλύσεις υπογραμμίζεται η πριμοδότηση ενός πλοίου Ultramax ηλικίας 5 ετών έναντι ενός Supramax ηλικίας 15 ετών, που σήμερα βρίσκεται στο υψηλό ρεκόρ των 18 εκατομμυρίων δολαρίων, με βάση μια μέση τιμή που αντανακλά τις ναυπηγήσεις των ναυπηγείων» και συνεχίζει:

«Οι κανονισμοί (EEXI/CII και ETS) παρέχουν στους πλοιοκτήτες των σύγχρονων πλοίων μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία σε υψηλότερες ταχύτητες σε ισχυρότερες συνθήκες της αγοράς ναύλων, σε αντίθεση με τους πλοιοκτήτες παλαιότερων πλοίων που είναι αναγκασμένοι να υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική στρατηγική.

Η προσέγγιση αυτή, σε συνδυασμό με τη σπανιότητα των προσφερόμενων σύγχρονων πλοίων στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων, συμβάλλει στην παρατηρούμενη πριμοδότηση. Συνολικά, η λειτουργία τόσο των οικολογικών όσο και των μη οικολογικών πλοίων με τη χαμηλότερη καταγεγραμμένη ταχύτητά τους – μειωμένη κατά 7,8% και 7,3% αντίστοιχα από τα υψηλά επίπεδα πενταετίας και κατά 4% και 4,4% από τους μέσους όρους πενταετίας – όχι μόνο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στην αγορά ναύλων, αλλά είναι επίσης πιθανό να συνεχίσει να επηρεάζει το ενδιαφέρον για τον κλάδο των αγοραπωλησιών- SnP».

Διαβάστε ακόμη

Αιγιαλοί: Το στοίχημα της κυβέρνησης για προστασία του περιβάλλοντος και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ørsted: «Ανασχηματισμός» σε… συνέχειες για τον leader των ΑΠΕ

Δωρεά του Ιδρύματος «Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης» στην ιστορική ΑΕΝ Ύδρας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ