H Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας με έναν στόλο 5.520 πλοίων. Τα τελευταία 10 χρόνια η συνολική χωρητικότητα του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου έχει αυξηθεί κατά 50%. Επίσης, η ναυτιλία παρέχει μεγάλες χρηματοροές στην ελληνική οικονομία. Το 2022 οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές ξεπέρασαν τα 21 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά που καταγράφηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Για την περίοδο 2012-2022 η ναυτιλία συνεισέφερε 148 δισ. ευρώ σε εισροές στην ελληνική οικονομία. Πολυδιάστατο είναι και το έργο κοινωνικής αλληλεγγύης του ελληνικού εφοπλισμού στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας και της στήριξης των ευπαθών ομάδων και της αντιμετώπισης κρίσεων.

Η ελληνική ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της μεταφοράς αναγκαίων αγαθών, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), αντιπροσωπεύει (σε όρους dwt):

■ 31,27% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων
■ 25,32% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
■ 22,65% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)
■ 15,79% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου
■ 11,46% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγραερίου (LPG)
■ 8,92% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος cross-trader στον κόσμο, μεταφέροντας φορτία μεταξύ τρίτων χωρών σε ποσοστό άνω του 98% της μεταφορικής του ικανότητας. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες δραστηριοποιούνται κυρίως στην bulk/tramp ναυτιλία, τον τομέα που ειδικεύεται στη μεταφορά βασικών προϊόντων, όπως σιτηρά και άλλα γεωργικά προϊόντα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σιδηρομετάλλευμα, χημικά προϊόντα, άνθρακα, λιπάσματα και δασικά προϊόντα. Η bulk/tramp ναυτιλία έχει τα χαρακτηριστικά μιας σχεδόν απόλυτα ανταγωνιστικής αγοράς, όπου η πλοιοκτησία δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ναυλαγοράς. Η ναυτιλιακή δραστηριότητα παρέχει μεταφορές με τον πιο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, μέσω των συνεχώς αυξανόμενων οικονομιών κλίμακας το κόστος μεταφοράς διατηρείται εντυπωσιακά χαμηλά προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Είναι φθηνότερο να μεταφέρεις με πλοίο έναν τόνο σιδηρομετάλλευμμα ή σιτηρά από τη Βραζιλία στον Καναδά, στην Κίνα ή στην Ευρώπη από το να φέρεις αυτό τον τόνο από τη Γλυφάδα στον Πειραιά.

Η ελληνική ναυτιλία είναι πρωτοπόρος και σε αυτό τον τομέα. Ο μέσος όρος χωρητικότητας ενός ελληνόκτητου πλοίου είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, κατά την προηγούμενη δεκαετία το μέσο μέγεθος των ελληνόκτητων πλοίων αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώνεται σήμερα στα 81.395 dwt, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος παραμένει πολύ χαμηλότερος, στα 45.337 dwt.

Ευρωπαϊκή οικονομία

Η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας είναι ακόμα μεγαλύτερη για την ευρωπαϊκή οικονομία αφού ο ελληνόκτητος στόλος συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότερα, για τους τύπους πλοίων στρατηγικής σημασίας -δεξαμενόπλοια και φορτηγά- πάνω από το 70% του κοινοτικού στόλου ελέγχεται από ελληνικά συμφέροντα. Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού στόλου που ελέγχεται από την Ε.Ε. Στους τύπους πλοίων στρατηγικής σημασίας, οι Ελληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν πάνω από το 70% της συνολικής χωρητικότητας του στόλου της Ε.Ε., διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό της με βασικά αγαθά και κρίσιμα υλικά. Ειδικότερα, οι Ελληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 80% των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου που ελέγχονται από την Ε.Ε., το 73% των πετρελαιοφόρων, το 85% των πλοίων μεταφοράς LNG και το 17% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Περισσότερο από το 1/3 του ελληνόκτητου στόλου φέρει σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε., ενισχύοντας περαιτέρω την προστιθέμενη αξία του τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Μέσω της ναυτιλίας μεταφέρεται περισσότερο από το 72% του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. Για πολλές κατηγορίες βασικών προϊόντων διατροφής, ενέργειας και πρώτων υλών, περισσότερο από το 80% του συνολικού όγκου του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. μεταφέρεται διά θαλάσσης -ρύζι (90%), δημητριακά (86%), λιπάσματα (86%), καφές, τσάι και μπαχαρικά (83%), ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια (83%), τεχνητά υφάσματα (83%)-, ενώ για ορισμένα μεταλλεύματα (νικέλιο, αλουμίνιο και χαλκός) περισσότερο από το 97% των φορτίων μεταφέρεται διά θαλάσσης. Οπως συμβαίνει και με το παγκόσμιο εμπόριο, τα προϊόντα που μεταφέρονται από τον τομέα της bulk/tramp ναυτιλίας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων που διακινούνται στους λιμένες της Ε.Ε.

Ναυπηγήσεις

Οι Ελληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να αξιοποιούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας και να κάνουν μεγάλες επενδύσεις σε νεότευκτα πλοία και εξοπλισμό με υψηλή περιβαλλοντική απόδοση. Οι ελληνικές παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ανέρχονται (Απρίλιος 2023) σε 241 πλοία, που αντιστοιχούν σε 19 εκατομμύρια τόνους dw. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση 40% σε σύγκριση με τις παραγγελίες του προηγούμενου έτους (173 πλοία), αποδεικνύοντας ότι η ελληνική πλοιοκτησία πρωτοστατεί στην ανανέωση του στόλου της. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 40% των πετρελαιοφόρων και σχεδόν ένα στα 6 πλοία μεταφοράς LNG που κατασκευάζονται σήμερα θα παραδοθούν σε Ελληνες πλοιοκτήτες. Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου (περίπου 10 χρόνια), είναι χαμηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχεδόν 11 χρόνια).

148 δισ. στην ελληνική οικονομία

Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μέσω της οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής συμβολής της. Η συνολική συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία αγγίζει το 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ δημιουργεί άμεσα και έμμεσα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη χώρα. Η ναυτιλία παρέχει μεγάλες χρηματοροές στην ελληνική οικονομία. Το 2022 οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές ξεπέρασαν τα 21 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά που καταγράφηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι την περίοδο 2012-2022 η ναυτιλία συνεισέφερε 148 δισ. ευρώ σε εισροές στην ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου για την Ελλάδα. Η ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός ακμάζοντος κλάδου ναυτιλιακών υπηρεσιών στη χώρα μας, προσελκύοντας επενδύσεις και καινοτομία. Οι Ελληνες πλοιοκτήτες επενδύουν επίσης σε μεγάλο βαθμό και σε πολλούς άλλους οικονομικούς τομείς στην Ελλάδα, όπως η τεχνολογία, οι υπηρεσίες, η αγορά ακινήτων, ο τουρισμός κ.ά., αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της ναυτιλίας στην οικονομία της χώρας.

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και συνεχίζει να υποστηρίζει βιώσιμες και λειτουργικές διεθνείς λύσεις που υιοθετούνται από τον ΙΜΟ. Περιφερειακά μέτρα που δεν αναγνωρίζουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ναυτιλίας δυσχεραίνουν τις θαλάσσιες μεταφορές και δημιουργούν περιορισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στην καταπολέμηση του προβλήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ΕΕΕ χαιρετίζει την 2023 στρατηγική του ΙΜΟ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Αυτή η ιστορική συμφωνία περιλαμβάνει στόχους για μηδενικές «καθαρές» (net) εκπομπές από τη ναυτιλία έως ή πλησίον του 2050, όπως είχε προτείνει και η ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και φιλόδοξους ενδεικτικούς ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και το 2040.

Η διαθεσιμότητα ασφαλών και κατάλληλων εναλλακτικών drop-in καυσίμων είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενεργειακή μετάβαση του υπάρχοντος στόλου, δεδομένου του σύντομου χρονικού περιθωρίου μέχρι το 2030. Η ΕΕΕ υποστηρίζει την πρόταση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για ένα σύστημα «Fund and Reward». Ο μηχανισμός «Fund and Reward» θα χρηματοδοτείται από μια υποχρεωτική συνεισφορά των πλοίων βασισμένη σε ανά τόνο εκπεμπόμενου CO2₂ που θα αποδίδεται σε ένα ταμείο του ΙΜΟ, όπως έχει προτείνει το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS). Θα παρέχει δε αντικίνητρα στα πλοία που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα και θα επιβραβεύει εκείνα που χρησιμοποιούν καύσιμα και τεχνολογίες που περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ενα τεχνικό παγκόσμιο πρότυπο καυσίμου (Global Fuel Standard), παρόμοιας εφαρμογής με τον Κανονισμό του ΙΜΟ για τη μέγιστη περιεκτικότητα θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα (ΙΜΟ 2020), είναι απαραίτητο να συμπληρώσει το οικονομικό μέτρο και να ελαχιστοποιήσει το διοικητικό βάρος ιδίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ – Κοινωνική προσφορά

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εδώ και δεκαετίες συμβάλλει με πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, άμεσα και συστηματικά, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Το επιστέγασμα αυτού του έργου ήταν η ίδρυση το 2016 από την ΕΕΕ της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι το μόνιμο όχημα και το σταθερό σημείο αναφοράς για τη συλλογική κοινωνική ευθύνη των Ελλήνων εφοπλιστών. Καθώς η ναυτιλία και η κοινωνία είναι πάντα μαζί, ο στόχος της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία υποστηρίζοντας πολυάριθμα προγράμματα και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και έργα δημόσιου ενδιαφέροντος. Σε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες με εξαιρετικά περιορισμένη οικονομική δυνατότητα παρέχεται επισιτιστική βοήθεια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε μηνιαία βάση.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ενισχυθεί και αναβαθμιστεί μέσα από πολλαπλές, αλλά στοχευμένες δράσεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα ενίσχυσε τα νοσοκομεία της χώρας με απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, αναλώσιμα και ασθενοφόρα. Το έργο της ΕΕΕ στον τομέα της Υγείας συνεχίζεται με την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής δημόσιων νοσοκομείων και τη γενική αναβάθμιση των υποδομών των νοσοκομείων.

Επιπρόσθετα η ΕΕΕ, μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, υποστηρίζει ενεργά τις ανάγκες των υπηρεσιών της Εθνικής Αμυνας και Πολιτικής Προστασίας. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει δωρεές οχημάτων προς την Ελληνική Αστυνομία, πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμό για την Πυροσβεστική, ταχύπλοα σκάφη υψηλής τεχνολογίας στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, συντήρηση στρατιωτικών ελικοπτέρων και πολλά άλλα.
Η παιδεία βρίσκεται επίσης στην κορυφή των τομέων ενδιαφέροντος της ΕΕΕ. Γι’ αυτό τον λόγο πρόσφατα ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της.  Πιο συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η ΕΕΕ, μέσω του προγράμματός της «+ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία», προσφέρει 100+1 υποτροφίες σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για μεταπτυχιακά προγράμματα. Πρόκειται για μία ακόμα πρωτοβουλία που δείχνει τους στενούς δεσμούς της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας με την κοινωνία και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τη νέα γενιά.

Μελίνα Τραυλού Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

«Η ναυτιλία είναι  το εθνικό κεφάλαιο της Ελλάδας»

«Στη νέα τάξη πραγμάτων που βιώνουμε, λειτουργούμε ενωτικά και με όραμα. Με πίστη και πράξεις που προασπίζουν τη ναυτοσύνη μας και εξελίσσουν τη ναυτιλία μας, ενώ παράλληλα τη διατηρούν ανθρωποκεντρική και ηγέτιδα. Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε τη ναυτιλία των Ελλήνων. Να θωρακίσουμε το εθνικό κεφάλαιο της πατρίδας μας», επισημαίνει η πρόεδρος της ΕΕΕ και συνεχίζει: «Σε εθνικό επίπεδο, δύο είναι οι κύριοι στόχοι μας, η προάσπιση της ναυτοσύνης μας σε συνδυασμό με την ενίσχυση του εθνικού μας νηολογίου. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποί μας, στα πλοία και τις εταιρείες μας. Η περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας μας προϋποθέτει επαρκώς εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης. Και σε αυτό το πεδίο, είναι ευθύνη και χρέος μας να κατανοήσουν οι νέες και οι νέοι της χώρας μας τις προοπτικές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ναυτικού επαγγέλματος. Είναι καθήκον μας να εργαστούμε όλοι μαζί, ναυτιλιακή κοινότητα και Πολιτεία, προς αυτή την κατεύθυνση. Αλληλένδετη με το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης είναι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, που συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Η ναυτιλία των Ελλήνων είναι σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας. Ο ελληνικός εφοπλισμός συνδέεται ιστορικά με την κοινωνική αλληλεγγύη. Η εθνική ευεργεσία είναι συνώνυμη της ναυτιλίας των Ελλήνων. Η προσφορά στην πατρίδα αποτελεί στάση ζωής για την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια».

Διαβάστε ακόμη  

Φουντώνει η μάχη για τα μερίδια από το παγωτό (pics + γραφήματα)  

Ειρήνη Ράπτη (Inne): Η Ελληνίδα που φέρνει επανάσταση στη γυναικεία υγεία (pics)

Ακίνητα: Μεγάλο ενδιαφέρον για αγορές σε Αθήνα και δημοφιλή νησιά 

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ