Ναυτιλία

Πέτρος Παππάς-Ιωάννα Προκοπίου-Kitack Lim : Προβληματισμός για την επόμενη ημέρα της Ναυτιλίας

  • Μηνάς Τσαμόπουλος


Το φλέγον ζήτημα του τερματισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των εκπροσώπων της διεθνούς ναυτιλίας στο πλαίσιο του Posidonia Web Forums Week

To συμπέρασμα ήταν ότι ο κλάδος της Ναυτιλίας  εξακολουθεί να τηρεί στάση αναμονής για τις διευκρινίσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με την υποχρέωση τερματισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως επισημάνθηκε «πρέπει να περιμένουμε έως το 2023 προκειμένου να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από τον IMO αναφορικά με τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες οφείλει να προβεί ο ναυτιλιακός κλάδος. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει δυσκολίες στον κλάδο, ο οποίος εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο παραγγελιών της δεκαετίας, εξαιτίας του συνδυασμού της μειωμένης ζήτησης για αργό πετρέλαιο, λόγω των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα, και της αβεβαιότητας αναφορικά με τους κανονισμούς για τα καύσιμα».

Ακριβώς σε αυτήν την αβεβαιότητα σχετικά με τους κανονισμούς για τα καύσιμα χρεώνουν οι πλοιοκτήτες την απουσία δραστηριότητας και επενδύσεων στην κατασκευή νέων πλοίων ή στην αναβάθμιση των στόλων.

Σύμφωνα με τον  Πέτρο Παππά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Star Bulk, το γεγονός αυτό αποτελεί τον κύριο λόγο για τη συρρίκνωση των παραγγελιών: «Το 80% της απουσίας παραγγελιών οφείλεται στην αβεβαιότητα σχετικά με τους κανονισμούς για τα καύσιμα», και πρόσθεσε: «Το βασικό ζήτημα που θα μας κρατήσει επί ποδός για δεκαετίες στο μέλλον είναι ο τερματισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μας αποτρέπει από την παραγγελία νέων πλοίων» και συνέχισε:

«Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Πρώτα πρέπει τα ναυπηγεία να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να κατασκευάζουν πλοία που θα χρησιμοποιούν το καύσιμο του μέλλοντος. Έπειτα οι εταιρείες εφοδιασμού νέων καυσίμων πρέπει να αναπτύξουν την κατάλληλη υποδομή. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να επιχορηγήσουν την όλη προσπάθεια. Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, οφείλουν να παρέχουν κεφάλαια και οι ναυλωτές πρέπει να υπογράψουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει διασπορά του κόστους σε όλη την αλυσίδα αξίας της ναυτιλίας, και προτού οι πλοιοκτήτες μπορέσουν να επενδύσουν σε πλοία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης και να παράσχουν χρηματοδότηση και κίνητρα».

Η  Ιωάννα Προκοπίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Star Traders, ανέφερε: «Το να πετύχουμε τη μετάβαση σε μια ναυτιλία φιλική προς το περιβάλλον δεν σημαίνει ότι πρέπει να φέρουμε τα πάνω κάτω στη ναυτιλιακή δραστηριότητα όπως είναι σήμερα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επέλθει ομαλά. Δεν είναι δυνατόν να χτίσουμε έναν περιβαλλοντικό παράδεισο πάνω σε οικονομικά ερείπια. Οποιαδήποτε πρόταση γίνεται, οφείλει να είναι βιώσιμη. Αν χρειαζόμαστε τρισεκατομμύρια για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση τερματισμού των εκπομπών άνθρακα, ποιος θα τα πληρώσει; Μεγάλο μέρος του προβλήματος αφορά το κόστος» και προσέθεσε:

«Αν παραγγείλουμε ένα πλοίο σήμερα, κάνοντας υποθέσεις για τις απαιτήσεις των μελλοντικών κανονισμών, κινδυνεύουμε να βρεθούμε με ένα πλοίο παρωχημένης τεχνολογίας ήδη από το στάδιο της κατασκευής, αφού δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο όσον αφορά τους κανονισμούς και τη συμμόρφωση. Απαιτείται να εξετάσουμε το πρόβλημα συνολικά, από την εξόρυξη του καυσίμου μέχρι την καύση του».

Από την πλευρά του ο  Γενικός Γραμματέας του IMO, Kitack Lim  επεσήμανε:

«Αφού αναπτύξουμε τον βασικό κορμό της πολιτικής μας, αλλά και των κατευθύνσεων για τον τρόπο εφαρμογής της, χρειάζεται να αναπτύξουμε ή να επικαιροποιήσουμε περισσότερες από δέκα οδηγίες, οι οποίες θα είναι έτοιμες έως τα μέσα του 2021. Στην πράξη, λοιπόν, ο κλάδος θα έχει πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν στο τέλος του επόμενου έτους» και πρόσθεσε:

«Ο ΙΜΟ αποτελείται από 107 κράτη-μέλη. Κάποια από αυτά είναι αναπτυγμένες χώρες και άλλα αναπτυσσόμενες. Κάθε κράτος αντιμετωπίζει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, οπότε δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ όλων των κρατών-μελών. Ωστόσο, το σύστημα αξιολόγησης είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αγορά για την εμπορική δραστηριότητα. Επομένως, μόλις αναπτυχθούν συγκεκριμένες οδηγίες, το σύστημα θα λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Ελπίζω ότι οι ειδικοί θα το αντιληφθούν σύντομα». 

Ο  Kitack Lim συμφωνεί ότι απαιτείται συλλογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος: «Τα εναλλακτικά καύσιμα, κοινώς οι νέοι ενεργειακοί πόροι, είναι οι πιο σημαντικοί συντελεστές για την υλοποίηση της απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης στα εναλλακτικά καύσιμα. Διαθέτουμε ειδικό ταμείο για θέματα έρευνας και ανάπτυξης και στην κατεύθυνση αυτή δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν από κοινού τα καύσιμα του μέλλοντος χωρίς εκπομπές άνθρακα».