Η ενεργειακή εξάρτηση των οικονομιών παγκοσμίως από ορυκτά καύσιμα, όπως οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αρχίζει να μειώνεται και να γίνεται στροφή στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ανάμεσα σε αυτές είναι και τα βιοκαύσιμα. Η ναυτιλιακή βιομηχανία σιγά-σιγά αρχίζει να μελετά την εκτενή χρήση των βιοκαυσίμων στη διεθνή ναυσιπλοΐα στη θέση του αργού πετρελαίου. Τα βιοκαύσιμα 1ης γενιάς προέρχονται από καλλιεργήσιμα φυτά και τα καύσιμα 2ης και 3ης γενιάς από άλλη μορφή βιομάζας, όπως απόβλητα και φύκια αντίστοιχα.

Αν και ήδη ναυτιλιακές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει LNG και LPG σε νεότευκτα πλοία τους, εξετάζουν κι άλλες επιλογές για τον ήδη υπάρχοντα στόλο τους. Τα βιοκαύσιμα, όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς, παρέχουν μια λύση που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, βιοκαύσιμο θεωρείται κάθε υγρό ή αέριο καύσιμο για τις μεταφορές το οποίο παράγεται από βιομάζα, όπου βιομάζα ορίζεται το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και κατάλοιπων από γεωργικές (συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών), δασοκομικές και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

Στα βιοκαύσιμα συγκαταλέγονται το βιοντίζελ, η βιοαιθανόλη, το βιοαέριο, η βιομεθανόλη, ο βιοδιμεθυλαιθέρας, το βιοϋδρογόνο, τα καθαρά φυτικά έλαια και τα συνθετικά βιοκαύσιμα. Ευρέως διαδεδομένα είναι το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη.
Το βιοντίζελ είναι προϊόν επεξεργασίας φυτικών ελαίων όπως είναι το σογιέλαιο, το κραμβέλαιο, το ηλιέλαιο, το βαμβακέλαιο και το φοινικέλαιο. Η βιοαιθανόλη αντίστοιχα παράγεται από τη ζύμωση σακχάρων από τα ζαχαρότευτλα, το ζαχαροκάλαμο, τα σιτηρά και το καλαμπόκι.

Τα οφέλη από τη χρήση βιοκαυσίμων

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση των βιοκαυσίμων είναι κυρίως περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η καύση της βιομάζας που είναι και η πρώτη ύλη έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα κι έτσι δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Επίσης, η μηδενική ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) που ευθύνονται για την όξινη βροχή. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των βιοκαυσίμων.

Περαιτέρω, η αξιοποίηση της βιομάζας ως εγχώριας πηγής ενέργειας μειώνει την εξάρτηση των χωρών για εισαγόμενα καύσιμα και βελτιώνει το εμπορικό τους ισοζύγιο, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο αυξάνει τα επίπεδα απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, ενισχύει την οικονομική τους ανάπτυξη και προάγει συνολικά την κοινωνική ισότητα. Στον αντίποδα του διαλόγου για τα βιοκαύσιμα, οι σκεπτικιστές τονίζουν τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα.

Tα πορίσματα ερευνών που έχουν εκπονηθεί από εγκεκριμένους οργανισμούς και οργανώσεις καταδεικνύουν με γλαφυρότητα ότι τα βιοκαύσιμα δεν αποτελούν πανάκεια για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη. Στα κύρια επιχειρήματά τους βρίσκει κανείς ότι η παραγωγή των βιοκαυσίμων από μόνη της ως διαδικασία απαιτεί την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Επιπλέον, η εντατική καλλιέργεια ενδεχόμενα να οδηγήσει σε υποβάθμιση των βιοτόπων, να απειλήσει σοβαρά τη βιοποικιλότητα και να αποτελέσει αιτία για την αποψίλωση μεγάλων δασικών εκτάσεων, καθώς θα πρέπει να μειωθεί η έκταση της καλλιεργήσιμης γης. Tο πιο μεγάλο εμπόδιο είναι η απουσία ενός θεσμοθετημένου πλαισίου διανομής αναφορικά ιδίως με την αποθήκευση και τη διαθεσιμότητα πλοίων εφοδιασμού.

Την περασμένη εβδομάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές βιοκαυσίμων (biofuel) σε ένα από τα Capesize πλοία της η Seanergy Maritime Holdings Corp. σε συνεργασία με έναν από τους στενότερους ναυλωτές της, τη Nippon Yusen Kaisha Line (NYK) της Ιαπωνίας. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα όργανα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το πλοίο, χωρητικότητας 177.000 τόνων dw, ναυπηγημένο το 2009 στην Ιαπωνία, ανεφοδιάστηκε με το βιοκαύσιμο στη Σιγκαπούρη από την Total Energies Marine Fuels. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι το βιοκαύσιμο (μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων FAME Β10) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια τόσο στην κύρια όσο και στις βοηθητικές μηχανές του πλοίου. Βάσει υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν φάνηκε ότι το συγκεκριμένο βιοκαύσιμο μπορεί να οδηγήσει σε έως και 10% μείωση των εκπομπών CO2 σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα.

Ο κ. Στέλιος Ψυλλάκης, τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, δήλωσε: «Τα νέα στην αγορά βιοκαύσιμα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην άμεση ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σε συνδυασμό με τις Συσκευές Εξοικονόμησης Ενέργειας (ESD), που έχουν εγκατασταθεί ή επίκειται να εγκατασταθούν στα πλοία μας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση σε πιο πράσινη ενέργεια».

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, επεσήμανε: «Η Seanergy είναι μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες παγκοσμίως στην προσπάθεια μείωσης εκπομπών CO2 στον υφιστάμενο στόλο της. Η στενή συνεργασία με τους ναυλωτές μας επιβεβαιώνει ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών, ναυλωτών, περιφερειακών κυβερνήσεων και του ΙΜΟ.

Μέχρι να καταστούν ευρέως διαθέσιμες οι μελλοντικές τεχνολογίες, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή δοκιμασμένων λύσεων στον υφιστάμενο παγκόσμιο στόλο. Η βιωσιμότητα, η ενεργειακή απόδοση και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας».

Το πιλοτικό πρόγραμμα χρήσης βιοκαυσίμων ολοκλήρωσε και η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Safe Bulkers, συμφερόντων Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου. To εν λόγω πρόγραμμα εντάσσεται στην πολιτική που υλοποιεί η εταιρεία για να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων η εταιρεία δοκίμασε τη λειτουργική αποδοτικότητα και την αλληλοεπίδραση των καυσίμων με την κύρια μηχανή των πλοίων, τις γεννήτριες ντίζελ, ενώ έγινε και αξιολόγηση σε ποιο ποσοστό μειώθηκαν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οπως προέκυψε από τις δοκιμές, η μείωση εκπομπών CΟ2 ήταν σε ποσοστό 13,54% σε σύγκριση με το συμβατικό καύσιμο VLSFO. Επίσης, σημαντική ήταν η διαπίστωση ότι δεν χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση στον υπάρχοντα εξοπλισμό του πλοίου, ενώ δεν παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες ή φθορές στην κύρια μηχανή και στις γεννήτριες ντίζελ. Η εταιρεία επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να ερευνά τη χρήση βιοκαυσίμων ως εναλλακτικό καύσιμο προς την απανθρακοποίηση του στόλου της.

Ο πρόεδρος της Safe Bulkers Λουκάς Μπαρμπαρής δήλωσε: «Το επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα είναι ενθαρρυντικό για τη χρήση βιοκαυσίμων ως εναλλακτικού καυσίμου. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τη χρήση παράλληλα με άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας μας».
Και άλλες εταιρείες κάνουν δοκιμές με βιοκαύσιμα, όπως συνέβη πρόσφατα με τον ομιλο Αγγελικούση με απόφαση της κυρίας Μαρίας Αγγελικούση αλλά και με την Alpha Bulkers, συμφερόντων Αννας Αγγελικούση.

Διαβάστε ακόμα:

Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): «Το κόστος της αιολικής ενέργειας είναι 3-4 φορές χαμηλότερο από τα ορυκτά καύσιμα»

Τώρα τρέχουν να αγοράσουν χρυσό και λίρες – «Στο κόκκινο» η ζήτηση

Leasing ακινήτων: 9+1 ερωτήσεις για το νέο προϊόν που θα λανσάρουν οι τράπεζες