Άννα Αγγελικούση

Αν και ήδη ναυτιλιακές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει LNG και LPG σε νεότευκτα πλοία τους, εξετάζουν κι άλλες επιλογές για τον ήδη υπάρχοντα στόλο τους - Η Μαρία Αγγελικούση, ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, η Αννα Αγγελικούση, ο Σταμάτης Τσαντάνης στη λίστα

Τα ναυπηγικά προγράμματα των Τσάκου, Μαρινάκη, Μαρίας και Άννας Αγγελικούση και Μαρτίνου - Οι Έλληνες εφοπλιστές το 2021 επένδυσαν 4,1 δισ., από τα συνολικά 7,5 δισ. (ποσοστό 54,6%) παγκοσμίως, για 230 φορτηγά πλοία