Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ για τους ακατάσχετους λογαριασμούς αναμένεται να αυξήσει τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από το 2023 για τους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι συνεπείς στην εξυπηρέτησή τους.

H σχετική ρύθμιση έχει ψηφισθεί από τον Μάιο του 2019 και επρόκειτο να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2020, αλλά εξακολουθεί να παραμένει «παγωμένη».

Η αύξηση θα είναι προοδευτική, ενώ το νέο όριο θα προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, αφού πολλαπλασιαστεί με συγκεκριμένους συντελεστές.

Όπως προβλέπεται, εφόσον ένας οφειλέτης ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση οφειλών και εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του, τότε θα αποδεσμεύεται κάθε μήνα σημαντικό τμήμα από το λογαριασμό του.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι με την ενεργοποίηση αυτού του μέτρου θα δοθεί ένα bonus στους συνεπείς ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους προς την εφορία, ενισχύοντας το δημόσιο ταμείο. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να επιτύχουν αρχικά τον περιορισμό και τελικά την πλήρη άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους και αποπληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις των ρυθμίσεων.

Πώς θα αυξάνεται το ακατάσχετο

Σύμφωνα με τη διάταξη που έχει ψηφιστεί, ο ακατάσχετος λογαριασμός θα αυξάνεται ως εξής:

Ο φορολογούμενος που έχει δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να υπαχθεί σε ρύθμιση και να πληρώσει δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του. Εφόσον είναι συνεπής, τον τρίτο μήνα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

Βάση του υπολογισμού είναι το άθροισμα των δόσεων ρυθμίσεων του μήνα. Στο ποσό αυτό εφαρμόζεται ο αρχικός συντελεστής 3 ο οποίος δίνει το νέο ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού.

Με την πάροδο του χρόνου και με την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση εξακολουθεί να τηρείται, ο συντελεστής θα αυξάνεται για να φτάσει κοντά στην πλήρη εξόφληση της οφειλής το 4,5.

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και τη ρύθμιση που θα ενταχθούν, θα προσδιορίζεται ο συντελεστής βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το ακατάσχετο όριο.

Τα όρια του ακατάσχετου καθορίζονται κάθε μήνα και ισχύουν για έναν μήνα.

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός της κατάσχεσης, ο περιορισμός αυτός παύει οριστικά να ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση.

Διαβάστε ακόμα:

ΕΚΤ: Τα «γεράκια» παίρνουν το πάνω χέρι για τα επιτόκια

Ποιες είναι τώρα οι περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικία (πίνακες)

Μελίνα Τραυλού: Δεν είναι υπό διερεύνηση από την ΕΕ το φορολογικό σύστημα της Ελληνικής Ναυτιλίας