Την παράταση δύο ακόμα ευνοϊκών μέτρων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ετοιμάζει η κυβέρνηση. Πρόκειται για την αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων και την έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων του 40% των δαπανών για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων.

Μέτρα, που θα βοηθήσουν όσους σκοπεύουν να πωλήσουν ή να αγοράσουν ακίνητα ή να ανακαινίσουν και να αναβαθμίσουν αυτά που έχουν.

Με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τα εξής:

1. Παράτασης στην έκπτωση φόρου για ανακινήσεις: Για τις εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης ακινήτου η Εφορία δίνει έκπτωση φόρου έως 6.400 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορολογούμενοι έχουν τα τιμολόγια και έχουν εξοφλήσει τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες με ηλεκτρονικό χρήμα.

Αυτό που σχεδιάζεται είναι να παραταθεί έως τις 31-12-2023 (και μετά έως τις 31-12-2024) το μέτρο που ισχύει φέτος και προβλέπει ότι το 40% των εξόδων που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι μέσα σε ένα έτος για τις εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των ακινήτων τους εκπίπτει από τις οφειλές φόρου εισοδήματος των τεσσάρων ετών που έπονται του έτους καταβολής των δαπανών υπό ορισμένους κανόνες και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, η έκπτωση φόρου θα ισχύσει και για το 40% των δαπανών λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων που θα πραγματοποιήσουν οι φορολογούμενοι το 2023 και θα κατανεμηθεί στις φορολογικές δηλώσεις των επόμενων τεσσάρων ετών (2024-2027). Το ανώτατο συνολικό όριο δαπανών που αναγνωρίζεται είναι τα 16.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευρώ (40% των 16.000 ευρώ). Συνακόλουθα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο ιδιοκτήτης σε καθένα από τα τέσσερα έτη ισχύος της έκπτωσης φτάνει τα 1.600 ευρώ (το 1/4 των 6.400 ευρώ). Προσοχή, όμως! Για να ισχύσει η έκπτωση πρέπει να υπάρχει η απόδειξη των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να μην έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το μέτρο καλύπτει κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Οι επιλέξιμες λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης
 • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

2. Αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων:

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων για την επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης θα αναβληθεί για δύο ακόμη έτη. Με βάση την ισχύουσα αυτή τη στιγμή νομοθεσία, οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή φόρου 15% επί της θετικής διαφοράς (επί της υπεραξίας) που προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε τιμή υψηλότερη από την τιμή στην οποία αποκτήθηκε έχουν ανασταλεί έως τις 31-12-2022.

Με νέα νομοθετική διάταξη η αναστολή της επιβολής φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα παραταθεί για το 2024. Έτσι, οι φορολογούμενοι που θα πωλήσουν ακίνητα κατά τα επόμενα δύο έτη δεν θα πληρώσουν φόρο 15% επί της διαφοράς μεταξύ των δύο τιμών.

Διαβάστε ακόμη 

Citi: Οι αμερικανικές μετοχές θα καταγράψουν περαιτέρω πτώση λόγω ύφεσης

Aegean: Εκκίνηση χειμερινού προγράμματος από 30/10 με πάνω από 130 δρομολόγια

Η… Κακιά Σκάλα στα κανάλια, το σφυρί της Καικίλιας, ο εφοπλιστής και ο… ψιλικατζής σε νέες ιστορίες