μεταβιβάσεις ακινήτων

Ποιες υποθέσεις κινδυνεύουν να ματαιωθούν - Έτοιμοι φάκελοι δεν προχώρησαν έγκαιρα με υπαιτιότητα Δημοσίου και τώρα πρέπει να συνταχτούν ξανά με… ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου - Οι βεβαιώσεις ΤΑΠ, η καταβολή εγγύησης και οι συμβολαιογράφοι

Οι συμβολαιογράφοι «κατεβάζουν μολύβια» από σήμερα και δεν προχωρούν τα συμβόλαια, καθώς διαμαρτύρονται για το νέο σύστημα είσπραξης του ΤΑΠ, αλλά και για την υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου κατά τη σύνταξη συμβολαίων, που προκαλεί προβλήματα και επιβαρύνσεις