μεταβιβάσεις ακινήτων

100.000 «κλικ» τη μέρα στο valuemaps της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης - Αγοραστές από 4 ηπείρους μπαίνουν για ακίνητα που αλλάζουν χέρια και τιμές σε έναν μήνα - Τεράστιο ενδιαφέρον για μεταβιβάσεις πριν και μετά τις αλλαγές στις αντικειμενικές -Τριπλή παράταση για φθηνές μεταβιβάσεις ως το Μάρτιο ζητά η αγορά

Τις ημέρες αυτές, γίνεται ένας πραγματικός πανζουρλισμός στα συμβολαιογραφεία της χώρας, από πολίτες που θέλουν να κάνουν γονικές παροχές και εν γένει μεταβιβάσεις εν όψει των νέων αντικειμενικών τιμών που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο αλλά και της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου.

Για τρεις ημέρες ακόμα οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέτουν  e-δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων χωρίς να συνυποβάλουν την υπόλοιπη «χαρτούρα» - Τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης